Võõrast tuttavaks. Kuidas olla julge ja mõjus suhtleja kohtumisel uute inimestega?

Koolitus on mõeldud kõigile, kes tunnevad, et tööalastes või eraelulistes suhtlemisolukordades uute inimestega jääb puudu julgusest ja enesekindlusest. Eesmärk on suurendada osalejate suhtlemisjulgust ning arendada suhtlemisoskusi, mis võimaldavad toimetulla erinevate suhtlemissituatsioonidega.

Koolituse käigus analüüsitakse proaktiivset suhtlemist eeldavaid olukordi osalejate igapäevaelus ning katsetakse tõhusamaid käitumisviise, mida edaspidigi kasutada.

Koolituse peamised teemad:

  • Suhtlemisalane kompetentsus, eneseanalüüsi ülesanne suhtlemisalaste tugevuste ja arendamist vajavate oskuste määratlemiseks.
  • Suhtlemise peamised seaduspärasused – infovahetus, partnerite vastastikune taju ja mõjutamine.
  • Suhtlemiseks soodsate tingimuste loomine. Tulemuslikku suhtlemist toetavad hoiakud.
  • Psühholoogilise kontakti loomine. Suhtlemise proaktiivne algatamine.Enesetutvustus.
  • Suhtlemispartneriga kohanemine ja vestluse juhtimine eneseväljendamise ja kuulamise tehnikate abil.
  • Keeruliste ja ebamugavust tekitavate situatsioonide lahendamine.

Koolitus toimub väikeses grupis (kuni 12 osalejat). Kasutatakse täiskasvanute koolitamiseks sobivaid aktiivõppe meetodeid, sh rollimänge, grupi arutelusid, eneseanalüüsi ülesandeid jpm. Koolitus on tempokas ja intensiivne, kõiki osalejaid kaasav. Koolitusel osalejad saavad õppematerjalid, mis sisaldavad soovitusi õpitu rakendamiseks koolituse järgselt ning soovitusi täiendava kirjanduse osas.

Antud kursuse puhul kehtib tulumaksusoodustus (Tulumaksuseadus § 26). Teie poolt tasutud summa esitame Maksu- ja Tolliametile, mis kantakse Teie tuludeklaratsiooni koolituskuluna.