Suhted ja isiksuse areng

Enesekehtestamine

Enda eest seismine on suhtlemise keerukas osa, mida sageli ei osata edukalt läbi viia. Ennast kehtestama on võimalik õppida. Enesekehtestamise tehnikate kasutamine eeldab oma eesmärgi ja soovide teadmist, järjekindlust, annab vabaduse manipulatiivsetest uskumustest ning oskusi toime tulla süü- ja ärevusetunnetega.

Konfliktid inimeste vahel ja enda sees

Koolitusel vaadatakse, mis on konfliktide tegelikud põhjused ja õpitakse efektiivseid lahendusviise. Käsitletakse viit võimalikku käitumisviisi: domineerimine, probleemi lahendamine, kompromiss, kohandumine ja põgenemine - millised on nende plussid ja miinused, millises olukorras mida kasutada?

Kuidas mediteerida

Kursustel saab ülevaate meditatsiooni baastõdedest ja inspiratsiooni ning näpunäiteid, kuidas neid enesekohase meditatsiooniviisi väljatöötamiseks ja eluga põimimiseks kasutada. Meditatsiooniga tegelejal suureneb loovus ja eneseteadlikkus, areneb võimekus peatada mõttemasinat, vähenevad hirmud. Igapäevaellu tekib rohkem vaikust ja rohkem aega.

UUS! Kuidas vähendada negatiivset stressi?

Kui tunnete, et Teie elus on vähe rõõmu, rohkelt pingeid, võimalik, et on suurenenud isu šokolaadi, maiustuste, nikotiini, alkoholi või muude ainete järele, siis on mõistlik analüüsida oma stressitaset ning leida viisid olukorra lahendamiseks ning enda taas hästi tundmiseks.

Mina olen mina ja see meeldib mulle

Enesehinnang mõjutab meie vaimset ja füüsilist tervist, hakkamasaamist tööl, kodus ja sõprade ringis. Koolitusel õpitakse kuidas ennast rohkem usaldada ja väärtustada, liikuda suurema iseolemise ja enesekindluse suunas.

Mindfulness

Igapäevase stressiga toimetulek ja emotsioonide juhtimine, mindfullness praktikad. Kohati on isegi raske mõista, et stress, teisisõnu häirivad mõtted ja emotsioonid, on meie endi loodud ja seeläbi on ka nende muutmine meie endi kätes.

UUS! Pereliikmed laps ja koer

Loengul räägib koerte käitumisnõustaja Tiia Ariko kuidas paremini mõista oma koera käitumist. Käsitletakse ka võimalikke konfliktikohti seoses lastega ja toimetuleku viise. Loengus osaleb teraapiakoer Ra, kes demonstreerib, mida võiks üks kodukoer osata ja millised on lastele turvalised mängud.

Sisemine ja väline enesekindlus ning selle seos eneseusaldusega

On inimesi, kel on küllaldaselt sisemist enesekindlust, kuid kes ei suuda teistele oma tugevust näidata ning ka selliseid, kes on väliselt edukad, ent raiskavad palju aega ja energiat selleks, et peita oma sisemist ebakindlust. Sisemine enesekindlus on väga tihedalt seotud eneseusaldusega ning sellel koolitusel vaatamegi eneseusalduse seoseid enesekindlusega, arutame enesehinnangu üle ja räägime individuaalsetest eripäradest ning õpime teadlikult arendama nii sisemist kui välist enesekindlust.

Suhe alateadvusega

Kuigi teadliku meelega soovime kujundada oma elu teatud viisil, võivad olla takistuseks alateadvuses olevad takistavad programmid. Kuidas mõista mis toimub meie alateadvuses ja suhelda temale mõistetaval viisil, et luua meid toetavaid programme? Populaarne kursus nüüd taas programmis!