Suhted ja isiksuse areng

UUS! Kuidas leida jõudu muutusteks?

Muutused elus võivad olla väga oodatud ja/või planeeritud, aga need võivad olla ka hirmutavad ja ootamatud või on suur soov muutusteks, aga ometi näib, et midagi ei juhtu ega muutu. Need kõik on teemad ja küsimused, millega läbi kahe laupäeva grupitöö vormis tegeleme. Koolitusel tutvustame nii valikute langetamist/otsuste tegemist toetavaid teoreetilisi mõtteid kui ka loovaid ja praktilisi harjutusi, mis põhinevad gestaltpsühhoteraapial.

UUS! Kust tuleb ja kuhu läheb minu eluenergia?

Räägime sellest, kust tuleb elujõud ja energia ja kuhu ta meil kaduma kipub. Osalejatel on koolitusel võimalik auditeerida oma tänast energia tootmise ja säilitamise võimet ning leida enda jaoks arengukohad. Teeme harjutusi kasulike oskuste arendamiseks.

UUS! Meisterlik esinemine

Koolitus annab teadmisi ja oskusi loogiliseks ja isikupäraseks eneseväljenduseks. Millised on need nipid mida kasutavad edukad esinejad? Kuidas publik kiiresti n.ö enda poole võita? Mis on see mis esinemisest kuulajale meelde jääb? Kuidas saavutada endale püstitatud eesmärk? Koolitusel praktiseeritavad harjutused on suunatud keha, sõna, mõtte, hääle ja keele oskuslikule valdamisele avalikul esinemisel.

Väga meeldiv koolitus oli! Mitte ainult aja veetmise poolest, vaid sealt sai ka piisavalt uusi teadmisi ja praktilisi nõuandeid, mida elus katsetada. Mu enesetunne läks tõesti paremaks. Juhendaja meeldiv hääl ja loomulik esinemismaneer lisas kursusele veel palju väärtust juurde.

Kaja