Loovkirjutamine

Koolitusel keskendutakse ennekõike kujutlusvõime toetamisele ja arendamisele, rõhk on oma sisemaailma uurimisel, mitte niivõrd valmis ja lõpuni viimistletud tulemuseni jõudmisel. Kasutatakse Hunt uksel lähenemist, mis on budismist inspireeritud loovkirjutamine.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Algajatele ( Hunt uksel meetodil)
20.01-3.02.2018
L, 20.01., 27.01., ja 3.02.. kell 11-14.15
Pepleri 4
12 Maarika Mark 57 €
 Algajatele (Hunt uksel meetodil)
7-14.04.2018
L, 7.04. ja 14.04. kell 11-14.15
Pepleri 4
8 Maarika Mark 38 €
 Jätkajatele
10-17.02.2018
L, 10.02. ja 17.02.. kell 11-14.15
Pepleri 4
8 Maarika Mark 38 €
 Kõigile (Hunt uksel meetodil)
10-17.03.2018
L, 10.03. ja 17.03.. kell 11-14.15
Pepleri 4
8 Maarika Mark 38 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Loovkirjutamine: algajatele ( Hunt uksel meetodil)

Koolitusel keskendutakse ennekõike kujutlusvõime toetamisele ja arendamisele, rõhk on oma sisemaailma uurimisel, mitte niivõrd valmis ja lõpuni viimistletud tulemuseni jõudmisel. Kasutatakse Hunt uksel lähenemist, mis on budismist inspireeritud loovkirjutamine. 16.01. seisuga on grupis 4 vaba kohta.

Loovkirjutamine: Jätkajatele

Sobib neile, kes juba varem meie loovkirjutamise gruppides osalenud või loovkirjutamisega tegelenud.

Kursusel osalemiseks ei ole nõutav eelnev kogemus ja kirjutada võib endale meelepärases keeles. Läbiviijad annavad põhjalikke suuniseid. Kirjapandut tingimata teistega jagama ei pea. Kursusel keskendutakse ennekõike kujutlusvõime toetamisele ja arendamisele, sest ilma selleta on väga raske elu rohkete väljakutsete ja tagasilöökide keskel eneses loovust toetada. Niisiis otsime neis õpitubades vastust küsimusele: kuidas äratada kujutlusvõimet ning tuua selle energiat ja mõistmist me igapäevaelu keskele. Harjutustes on rõhk ennekõike oma sisemaailma uurimisel, mitte niivõrd valmis ja lõpuni viimistletud tulemuseni jõudmisel.

Juhendaja Maarika Mark kasutab Hunt uksel lähenemist, mis on budismist inspireeritud loovkirjutamine. Kirjutamine on väga rikastav tegevus - seda võib harrastada igal eluhetkel. Hunt uksel kirjutamist võib viljeleda nii ametialast kirjatööd tegev inimene kui ka harrastuskirjutaja. Harjutused on loovad ja neid tehakse võimalikult vabas õhkkonnas, et saada kirjutamise abil elujõudu ja energiat. Sellisest kirjutamistehnikast on eriti kasu inimesele, kes ei pea end kirjutajaks. Harjutusi tehes aga võib inimene märgata, et ta suudab luua tekste ja isegi väga palju tekste. Arvuti kasutamine igapäevases elus on lasknud kirjutamistaval mõnevõrra rooste minna, aga nüüd on võimalus alustada taas uuesti - pliiatsiga paberile kirjutades on loovus kõrgelennuline. Harjutused on lihtsad, neid võib sooritada kodus, teel tööle või lõunapausi ajal.

Kursusele on oodatud kõik, kes loovkirjutamise algust teevad ning ootame ka jätkajaid.