Üks meeter elu: geenid sinus ja sulle

Kas teie teate, et inimese DNA kogupikkus geenide tähenduses on 1 meeter!? Kohtumisõhtul Ain Heinaruga on läbivaks teemaks inimese käitumisgeneetika küsimused ja veel palju muud põnevat. Ootame loengule! (55+)

Kohtumisõhtul käsitletakse, kuidas inimese DNA, mille pikkus on 1 meeter, määrab meie tunnused ja kuidas keskkond tunnuste avaldumisele mõjub (epigeneetiline efekt).

Käsitletakse autismi ja muid käitumishäireid seksuaalsuses, agressiivsuses, haiguste avaldumises, samuti elu teket maal ja evolutsiooni toimumise põhimõtteid.

Vaadeldakse rahvust kui keelelis-kultuurilist evolutsioneerumist ja rahvast kui bioloogilise evolutsiooni tulemust (geenisagedused).

Käsitletakse eestlaste ajaloolist arengut kuni riikluse tekkeni.

Läbivaks teemaks on inimese käitumisgeneetika küsimused.

Puudutatakse ka tehisintellekti, bihäkkerlust, küborge ja neist tulenevaid ohte.

Koolitust toetab Hasartmängumaksu Nõukogu. Sihtgrupp - osalejad vanuses 55+.