Kitarriõpe

Kitarriõpe algajatele ja edasijõudnutele. Kui on soov õppida mängima kitarri, tuleb vaid end varustada kitarri ja harjutamisajaga, eelnevat kogemust ei ole vaja.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Steven Kingo individuaaltunnid
3.09-28.12.2018
Individuaaltunnid algajatele ja edasijõudnutele. Toimumisaeg kokkuleppel juhendajaga. Ühe akadeemilise tunni hind 20 eurot.
Steven Kingo 20 €
 Vilho Meieri individuaaltunnid
3.09-28.12.2018
Individuaaltunnid algajatele ja edasijõudnutele. Toimumisaeg kokkuleppel juhendajaga. Ühe akadeemilise tunni hind 22 eurot.
Vilho Meier 22 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Koolituse mahu valib osaleja. Tunnid toimuvad juhendaja ja kursuslase poolt kokkulepitud aegadel. Tundide toimumisaja kokkuleppimiseks saab registreerunu kinnituskirja, milles on juhendaja kontaktid.

Tundide eest tasumine toimub üldjuhul 5 tunni kaupa. Esimese tunni eest võib tasuda eraldi.

Algaja saab tuttavaks akordide, akordisaate, meloodiamängu ja soovi korral ka muusikateooriaga. Edasijõudnutele mängutehnika, laadid/skaalad, teooria, improvisatsioon. Saab ka nõu kitarride, võimendustehnika, efektide, kontsertolukorra, salvestamise vm kitarrindusega seonduva kohta. Muusikastiili valikul piire pole - põhiline, et õppijat huvitaks ja mängimine lõbu pakuks.

Teemad

 • Instrumendi valiku kriteeriumid, keelte valik ja kinnitamine, pilli häälestamine ja hooldamine
 • Klassikaline mänguasend ja alternatiivsed võimalused
 • Rütm ja meetrum, nende lugemine noodist, rütmiharjutused
 • Lihtsad ühehäälsed meloodiad. Käte koordineeritud koostöö. Helirida
 • Arpedžeerimine
 • Lihtsamad arranžeeringud popp- ja jazzmuusikast
 • Lihtsamad põhiakordid ja laulu saatmise tehnika
 • Akordsaade nii medikaga kui sõrmitsedes
 • Kitarriduod
 • Lihtsam modernne repertuaar
 • Improvisatsiooni põhialused

Koolituse individuaalne programm kujuneb lähtuvalt osaleja võimetest, eelnevatest oskustest ja vajadustest.

Õpiväljundid kursuse lõpetamiseks on koostatud kursustele kogumahuga 30 akadeemilist tundi, millest auditoorset ja praktilist tööd on 20 tundi, iseseisvat tööd 10 tundi.