Klaveriõpe

Klaveriõpe algajatele ja edasijõudnutele, improviseerimise algõpetus. Arendatakse õppija muusikalist kuulmist, loovust, täpsust, kunstilis-muusikalist eneseväljendusoskust ja koostöövalmidust. Õppekava ülesanne on anda klaveriõppe põhiteadmisi ja oskusi, üldmuusikalisi teadmisi, tutvustada klaveriloomingut ja muusikateooria-harmoonia aluseid.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Anu Russaku individuaaltunnid (Kohad täidetud)
7.01-31.05.2019
Individuaaltunnid algajatele ja edasijõudnutele. Toimumisaeg kokkuleppel juhendajaga. Ühe akadeemilise tunni hind 20 eurot.
Anu Russak 20 €
 Rein Bleive individuaaltunnid
7.01-31.05.2019
Individuaaltunnid algajatele ja edasijõudnutele. Toimumisaeg kokkuleppel juhendajaga. Ühe akadeemilise tunni hind 20 eurot
Rein Bleive 20 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Koolituse mahu valib osaleja. Tunnid toimuvad juhendaja ja kursuslase poolt kokkulepitud aegadel. Tundide toimumisaja kokkuleppimiseks saab registreerunu kinnituskirja, milles on juhendaja kontaktid.

Tundide eest tasumine toimub üldjuhul 5 tunni kaupa. Esimese tunni eest võib tasuda eraldi. Eesmärk on luua motiveeriv õpikeskkond, mis toetaks iga õppuri isiksuse tasakaalustatud arengut ja suunaks edaspidisele elukestvale õppele.

Teemad:

  • Nooditeksti õpetus kaasaegsete klaveriõpikute alusel
  • Mänguvõtted : arendame kauni klaverikõla tekitamise kunsti, sõrmede ja käte paindlikku liikumist, arendame mõtlemisviise, mis kergendavad mängu klaveril
  • Helistikud: paremaks orienteerumiseks läbime kuni 2 võtmemärgiga helistikud
  • Improvisatsioon : tutvume harmoonia märkidega, et kujundada improvisatsioon või klaverisaade meloodiatele
  • Muusika terminoloogia: läbime üldisemad tempo-, dünaamika- ja artikulatsiooni jt. muusika väljendamiseks vajaminevaid termineid.
  • Repertuaari läbimine: valime huvitavaid teoseid klassikalise- ja poppmuusika valdkonnast.

Koolituse individuaalne programm kujuneb lähtuvalt osaleja võimetest, eelnevatest oskustest ja vajadustest. Õpiväljundid koolituse lõpetamiseks on koostatud 20 tunnisele kursusele (lisaks on vajalik umbes 10 tundi iseseisvat tööd)