Muusikaõppe individuaaltunnid

Oodatud on huvilised, kes soovivad tegeleda pillimängu oskuse või hääle arendamisega.

Basskitarri- ja kontrabassi õpe

Basskitarri ja Kontrabassi õpe algajatele ja edasijõudnutele. Kui on soov õppida mängima pilli, tuleb vaid end varustada kitarri/kontrabassi ja harjutamisajaga, eelnevat kogemust ei ole vaja.

Flöödiõpe

Flöödiõpetus algajatele, edasijõudnutele ja ansamblimäng. Oodatud on kõik, kes soovivad flöödiga tutvust teha, alustada saab fife-või plokkflöödiga, kui flööti veel ei ole. Tundidesse oodatud ka need, kes varem flööti õppinud ja kes sooviksid oma oskusi kasutada ja edasi areneda ning ansamblis mängida.

Hääleseade, soololaul

Klassikaline hääleseade nii algajatele kui edasijõudnutele. Oodatud on lauluhuvilised, kes soovivad laulda kooris, solistina, soovi korral ettevalmistus muusikakooli või muusika kõrgkooli astujale.

Kitarriõpe

Kitarriõpe algajatele ja edasijõudnutele. Kui on soov õppida mängima kitarri, tuleb vaid end varustada kitarri ja harjutamisajaga, eelnevat kogemust ei ole vaja.

Klaveriõpe

Klaveriõpe algajatele ja edasijõudnutele, improviseerimise algõpetus. Arendatakse õppija muusikalist kuulmist, loovust, täpsust, kunstilis-muusikalist eneseväljendusoskust ja koostöövalmidust. Õppekava ülesanne on anda klaveriõppe põhiteadmisi ja oskusi, üldmuusikalisi teadmisi, tutvustada klaveriloomingut ja muusikateooria-harmoonia aluseid.

Koorijuhtimise põhialused

Individuaaltunnid on mõeldud huvilistele, kes soovivad piiluda dirigendi ameti saladustesse. Kursust saab planeerida eri tasemel, vastavalt õppija soovidele.

Rütmimuusika. Pop-jazzlaul

Rütmimuusika laulu kursus sobib, kui on huvi viimase 100 aasta populaarmuusika stiili vastu (r'n'b, pop, soul, jazz, blues jne) või kui on soov lihtsalt oma lauluhäält seltskonnas laulmiseks veidike lihvida.

Trummiõpe

Trummiõpe algajatele ja edasijõudnutele.

Võimalik õppida mängima kas klaverit, kitarri või flööti. Hääleseade ja soololaulu tundides on eesmärgiks parandada lauluhääle kõlakvaliteeti. Saab õppida ka rütmimuusikat - pop-jazzlaulu.

Tunnid toimuvad juhendajale ja kursuslasele sobivatel aegadel. Registreerumine individuaaltundidesse on võimalik kogu semestri vältel.

Tundide kokkuleppimiseks saab registreerunu kinnituskirja, milles juhendaja kontaktid. Ühe akadeemilise individuaaltunni hind on 20 eurot.