Noodiõpetus

Kuidas nooti lugeda? Kuidas häälestuda ansamblis? Kursusele on oodatud kõik, kellel on soovi teada saada noodikirjast ja soovi hästi laulda.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Laulupeo laulude baasil koorilauljale
26.09-5.12.2018
K 17.00-18.30, välja arvatud 24.10.18
Pepleri 4
20 Lauri Breede 64 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Noodiõpetus: laulupeo laulude baasil koorilauljale

Noodiõpetuse kursusel õpitakse nooti tundma 2019.a. üldlaulupeo repertuaari abil.

Kursus sobib eriti hästi koorilauljaile, kellel puudub muusikaline haridus.

Tihti jääb takistuseks rütmi ja noodikõrguste tabamine, lisaks veel vokaalsed võimed.

Selleks, ühendame need kõige tähtsamad komponendid üheks kursuseks, kus saab proovida ja harjutada ka erinevaid muusikastiile.

Räägime helistiku intonatsioonist, noodikirjast, fraseeringust, rütmidest ja sõna kasutusest laulus.

Räägime läbi erinevad muusikastiilid ja kuidas neid interpreteerida.

Kursuse eesmärgiks on arendada noodilugemisoskust, muusikalist kuulmist ja tutvustada noodiõpetuse aluseid.

Partiide omandamine kooriproovis läheb tunduvalt ladusamalt kui on selged noodikirja põhitõed.