Noodiõpetus ja hääleseade koorilauljale

Kuidas nooti lugeda? Kuidas häälestuda ansamblis? Kursusele on oodatud kõik, kellel on soovi teada saada noodikirjast ja soovi hästi laulda.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Noodiõpetus ja hääleseade koorilauljale
26.09-28.11.2018
K 17.00-18.30
Pepleri 4
20 Lauri Breede 60 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Kursus sobib eriti hästi koorilauljaile, kellel puudub muusikaline haridus.

Tihti jääb takistuseks rütmi ja noodikõrguste tabamine, lisaks veel vokaalsed võimed. See kursus tuleb Sulle abiks!

Selleks, ühendame need kõige tähtsamad komponendid üheks kursuseks, kus saab proovida ja harjutada ka erinevaid muusikastiile.

Räägime helistiku intonatsioonist, noodikirjast, fraseeringust, rütmidest ja sõna kasutusest laulus.

Räägime läbi erinevad muusikastiilid. Kuidas interpreteerida gregoriani koraali, Bachi ja Mozartit, kaasaegset muusikat, džässi ja poppi.

Kursuse eesmärgiks on arendada noodilugemisoskust, muusikalist kuulmist ja tutvustada noodiõpetuse aluseid.

Partiide omandamine kooriproovis läheb tunduvalt ladusamalt kui on selged noodikirja põhitõed.