Kultuur ja muusika

Põnevad kohtumised

Kohtumisõhtud inspireerivate inimestega põnevatel teemadel.

Laulude õpitoad

Erinevate laulude õpitoad. Hällilaulud, jõululaulud...

Muusikaõppe individuaaltunnid

Oodatud on huvilised, kes soovivad tegeleda pillimängu oskuse või hääle arendamisega.

Noodiõpetus

Tule ja saa teada, mis peitub noodijoontel - see on lihtsam kui lugemine, sest tähti on palju rohkem kui noote!

Koorid

Kooridega saab liituda läbides muusikalised katsed. Dirigent on Lauri Breede. Täpsem info koori astumise kohta tel. 522 6788, e-post: lauri.breede@gmail.com

Tänan südamest, et olete sellise võimaluse andnud, et saame silmaringi ja teadmisi avardada. Religioonilektorid olid suurepärased ja oma teemast ülimalt innustunud.

Mari-Liis