Eesti keel

Projekt AMIF2016-3 „Eesti keele õpe rahvusvahelise kaitse saajatele“

Eesti keele algkursus, mille käigus arendatakse A1 – A2 tasemel oskusi seitsmes teemavaldkonnas. Kursus toimus projekti AMIF2016-3 tegevusena, mida rahastasid Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ja EV Siseministeerium.