Eesti keel: kesktase

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Eesti keel kesktasemele B1
1.10-19.11.2018
EK 9.00-10.30
Ülikooli 1
30 Linda Palts 540 €
 Eesti keel madalamale kesktasemele A2/B1 (vene keele baasil)
25.09-6.12.2018
TN 11.15-13.30
Pepleri 4
66 Katrin Mikk 363 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Eesti keel: kesktase: Eesti keel kesktasemele B1

Kursusele on oodatud õppijad, kel on vähemalt eesti keele A2-tase.

Eesti keel: kesktase: Eesti keel madalamale kesktasemele A2/B1 (vene keele baasil)

Eesti keele kursus madalamale kesktasemele sobib neile, kes on läbinud vähemalt algkursuse ja soovivad oma keeleoskust edasi arendada.