Eesti keel kesktasemele

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Eesti keel kesktasemele B1
1.10-6.12.2018
E 9.00-10.30 Pepleri 4; N 08.15-09.45 Ülikooli 1
Pepleri 4
40 Linda Palts 540 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Eesti keel kesktasemele: Eesti keel kesktasemele B1

Kursusele on oodatud õppijad, kel on vähemalt eesti keele A2-tase.