Eesti keel kõrgemale kesktasemele

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Eesti keel B2/C1 tasemele, minirühm
16.02-1.06.2018
R 9.00-10.30
Ülikooli 1
30 Linda Palts 182 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides