Eesti keel kõrgemale kesktasemele

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Kõrgem kesktase B2 minirühm
5.02-14.05.2019
T 15.30-17.00
Ülikooli 1, Tartu
30 Linda Palts 240 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Eesti keel kõrgemale kesktasemele: Kõrgem kesktase B2 minirühm

Kursusele on oodatud täiskasvanud, kelle eesti keele oskuse tase vastab B1-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist.