Eesti keel madalamale kesktasemele

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Eesti keel madalamale kesktasemele A2.2>B1.1
6.02-19.04.2018
TN 19.00-20.30
Ülikooli 1
44 Ingrid Rummo 242 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Eesti keel madalamale kesktasemele: Eesti keel madalamale kesktasemele A2.2>B1.1

Kursus sobib neile, kes on läbinud eesti keele algkursuse. Saavutatav keeletase on B1.1