Eesti keel madalamale kesktasemele

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Eesti keel madalamale kesktasemele A2
25.09-6.12.2018
TN 19.00-20.30
Ülikooli 1
44 Linda Palts 242 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Eesti keel madalamale kesktasemele: Eesti keel madalamale kesktasemele A2

Kursus sobib neile, kes on läbinud eesti keele algkursuse ja soovivad õpinguid jätkata. Saavutatav keeletase on A2.