Hispaania keel veidi oskajale

Kursus sobib neile, kes on hispaania keelt veidi õppinud või soovivad varem õpitut meelde tuletada. A1.2

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Hispaania keel veidi oskajale A1.1>A1.2 grupp 1
22.01-9.04.2018
EK 17.00-18.30
Ülikooli 1
46 Damaso Ortiz 230 €
 Hispaania keel veidi oskajale A1.1>A1.2 grupp 2
23.01-22.05.2018
T 9.00-10.30
Pepleri 4
34 Luis Roberto Vera Cariño() 170 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Hispaania keel veidi oskajale: Hispaania keel veidi oskajale A1.1>A1.2 grupp 1

Kursus sobib neile, kes on hispaania keelt veidi õppinud. Saavutatav keeletase on A1.2.

Hispaania keel veidi oskajale: Hispaania keel veidi oskajale A1.1>A1.2 grupp 2

Kursus sobib neile, kes on hispaania keelt veidi õppinud.

Kursuse kirjeldus

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning arutelud aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides.

Õppematerjalid

Õpetaja koostatud materjalid.

Õppe kogumaht

50 akadeemilist tundi auditoorset tööd + 17 tundi iseseisvat tööd.

Tulemuste hindamise viis

Vestlus ja jooksvad kirjalikud ülesanded.