Hispaania keel veidi oskajale

Kursus sobib neile, kes on hispaania keelt veidi õppinud või soovivad varem õpitut meelde tuletada. A1.2

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Hispaania keel veidi oskajale (lisagrupp)
3.10.2018-16.01.2019
K 19.00-20.30
Pepleri 4
28 Arsenii Zubkovskii 154 €
 Hispaania keel veidi oskajale A1.2
19.09-19.12.2018
K 19.00-20.30
Pepleri 4
28 Valentín David Pinar Madrid 154 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Hispaania keel veidi oskajale: hispaania keel veidi oskajale (lisagrupp)

Kursus sobib neile, kes on hispaania keelt veidi õppinud või soovivad varem õpitut meelde tuletada. Õppetöö toimub A1.2 tasemel.

Hispaania keel veidi oskajale: hispaania keel veidi oskajale A1.2

Kursus sobib neile, kes on hispaania keelt veidi õppinud või soovivad varem õpitut meelde tuletada. Õppetöö toimub A1.2 tasemel.

Kursuse kirjeldus

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning arutelud aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides.

Õppematerjalid

Õpetaja koostatud materjalid.

Õppe kogumaht

50 akadeemilist tundi auditoorset tööd + 17 tundi iseseisvat tööd.

Tulemuste hindamise viis

Vestlus ja jooksvad kirjalikud ülesanded.

Vaata VIDEOST, kus asub Ülikooli tn 1 õppeklass!