Hispaania keel veidi oskajale

Kursus sobib neile, kes on hispaania keelt veidi õppinud või soovivad varem õpitut meelde tuletada. A1.2

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Hispaania keel veidi oskajale A1.2 grupp 2 II osa
6.02-17.04.2019
K 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
20 Arsenii Zubkovskii 154 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Hispaania keel veidi oskajale: Hispaania keel veidi oskajale A1.2 grupp 2 II osa

Kursus sobib neile, kes on hispaania keelt veidi õppinud või soovivad varem õpitut meelde tuletada. Õppetöö toimub A1.2 tasemel.

Kursuse kirjeldus

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning arutelud aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides.

Õppematerjalid

Õpetaja koostatud materjalid.

Õppe kogumaht

50 akadeemilist tundi auditoorset tööd + 17 tundi iseseisvat tööd.

Tulemuste hindamise viis

Vestlus ja jooksvad kirjalikud ülesanded.

Vaata VIDEOST, kus asub Ülikooli tn 1 õppeklass!