Hispaania keele vestluskursus kesktasemele

Kursuse eesmärgiks on arendada suulist keeleoskust B1 tasemel.

Kursuse kirjeldus

Kursuse põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Loe ka hispaania keele õppimise muljeid meie blogist.