Hispaania keele vestluskursus kesktasemele

Kursuse eesmärgiks on arendada suulist keeleoskust B1 tasemel.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Vestluskursus kesktasemele B1
17.09-17.12.2018
E 19.00-20.30
Pepleri 4
28 Damaso Ortiz 154 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Kursuse kirjeldus

Kursuse põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.