Madalam kesktase

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Vene keel A2-tasemele Tasuta kursus! KOHAD ON TÄITUNUD
25.09-13.11.2018
TK 19.00-20.30
Pepleri 4
30 Irina Lužetskaja Tasuta!

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Madalam kesktase: Vene keel A2-tasemele Tasuta kursus! KOHAD ON TÄITUNUD

Kursuse sihtgrupiks on vähetasustatud ametikohtadel töötavad madala haridustasemega inimesed. Õppe alustamise tingimuseks on sihtgruppi kuulumine ja vene keele valdamine vähemalt algtasemel (A1).