Vene keel madalamale kesktasemele: Madalam kesktase A2 minirühm UUS GRUPP!

Kursusele on oodatud kõik, kes oskavad vene keelt vähemalt A1.2 tasemel. (Taseme määramisel on abiks kodulehel olev vene keele test, mille tulemus võiks olla 21-40 punkti.)

Toimub Ainemaht Hind
31.01-2.05.2019
N 17.15-18.45
Pepleri 4, Tartu
28 ak. tundi 224 €
Registreerima

Kursuse kirjeldus

Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele.

Õpitavad teemad:

1.Kontaktandmete andmine ja küsimine, ankeedi täitmine. Контактные данные, заполнение анкеты.

2.Minu päev: igapäevased ja vaba aja tegevused, huvid ja hobid. Мой день: каждодневные действия, свободное время, интересы и хобби.

3.Töökoht, tööpäev, tööülesanded. Работа, рабочий день, рабочие обязанности.

4.Suhtlemine, viisakusväljendid, küsimuste esitamine. Общение, вежливые выражения, вопросы.

5.Kinos, teatris, kodus. В кино, в театре, дома.

6.Liikumisverbid. Transport. Глаголы движения. Транспорт.

7.Puhkusel ja reisil: reisimine Eestis ja Venemaal, reisielamused, transport, objektid ja üritused linnas, tee juhtimine. В отпуске и путешествии: путешествие по Эстонии и России, впечатления, транспорт, объекты и мероприятия в городе, как пройти.

8.Meedia: uudised, kuulutused, ajalehed ja internet. Новости, газеты и интернет.

Keeleteadmised:

1.Nimisõnade ja omadussõnade käänamine. Падежи существительных и прилагательных.

2.Tegusõnade pööramine, liikumisverbid, modaalverbid: võib/ei või, saab/ ei saa, ei tohi. Спряжение глаголов (я работаю, ты работаешь, он работает), глаголы движения (идти/ходить, ехать/ездить), модальные глаголы: можно/нельзя.

3.Asesõnad. Местоимения. (я – мой – моего – мне – меня)

4.Arvsõnad, järgarvsõnad. Числительные, порядковые числительные (один-первый)

5.Küsimused: kuhu, kus, kust, keda/mida, kellena, miks/milleks, millal? Вопросы: куда, где, откуда, что/кого, кем, зачем, почему, когда?

Õppematerjalid:

Л.В. Миллер, Л.В. Политова, И.Я. Рыбакова „Жили-были“С. Чернышов „Поехали“ • I. Magnus „Vene keele õpik algajale ja taasalustajale“ • õpetaja õppematerjalid

Juhendaja

Irina Lužetskaja

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja soome-ugri keeleteaduse bakalaureuseõppekava eesti keel (võõrkeelena) erialal. Vene keele õpetamine on mulle alati põnev olnud. See on minu emakeel. Olen tunde andnud erinevas vanuses õppijatele lastest kuni täiskasvanuteni. Kõige parem õppimise viis on pidev suhtlemine õpitavas keeles. Suurim rõõm on näha, kuidas keeleõppimise käigus kasvab ka inimeste julgus ja enesekindlus. Iga uus keel on võti uude maailma!

Registreeri gruppi

Osaleja
Sisesta osaleja eesnimi.
Sisesta osaleja perekonnanimi.
Sisesta osaleja kontakttelefon.
Sisesta osaleja e-posti aadress, millele saadame registreerimiskinnituse.
Sisesta osaleja isikukood, et vältida segadust nimekaimudega.
Kui sul on sooduskupong, sisesta selle number siia.
Tutvu õppetöö korraldusega!
  1. Koolitusel osalemiseks tuleb õppetasu tasuda arvel märgitud tähtajaks, mis saadetakse koos registreerumise kinnitusega (reeglina on tähtaeg kaks nädalat enne koolituse algust). Kokkuleppel koolitussekretäriga ja koolituslepingu sõlmimisega on võimalik tasuda osade kaupa.
  2. Koolitusest loobumise korral palume sellest Tartu Rahvaülikooli töötajat viivitamatult teavitada. Loobumisest mitte teavitamisel või loobumisel vähem kui kaks tööpäeva enne koolituse algust või kui koolitus on juba alanud, õppetasu ei tagastata ja väljastatud arve kuulub tasumisele.

Jaga

Jaga selle kursuse infot teistega.

Jaga |