Prantsuse keel veidi oskajale A1.2

Kursus sobib inimesele, kes on prantsuse keelt varem veidi õppinud.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Prantsuse keel veidi oskajale A1.1>A1.2
17.01-30.04.2018
K 17.15-18.45
Pepleri 4
30 Evelin Rand 150 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Kursuse sisu

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Teemad:
inimese välimuse ja iseloomu kirjeldamine, tubade nimetused ja sisustus, riietusesemed, jalanõud ja aksessuaarid (dialoog poemüüjaga), elukutsed ja ametid.

Grammatika põhiteemad:

asesõnad ning nende funktsioon ja asend lauses, eessõnad, küsimuste moodustamine, tegusõnade pööramine, mõned enimkasutatavad ajavormid.

Õppematerjalid

Kursuse hind sisaldab õppematerjali. Kursuse põhiõpikuks on "Bonjour Paris! Prantsuse keele õpik algajatele ja taasalustajatele". Õpiku juurde kuulub töövihik. Sõnavara ja grammatika lisamaterjalid on ka teistest õpikutest. Illustratiivseks lisamaterjaliks on õpetaja isiklikud reisifotod. Kasutatakse muusikavideosid ja videomaterjale CD ja DVD-plaatidelt. Erinevad internetilingid aitavad harjutada iseseisvalt hääldust ja sõnavara.