Prantsuse keel veidi oskajale

Kursus sobib inimesele, kes on prantsuse keelt varem veidi õppinud.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Prantsuse keel veidi oskajale A1.1
15.01-16.04.2019
T 17.00-18.30
Vanemuise 35
28 Merike Trubert 154 €
 Prantsuse keel veidi oskajale A1.2
16.01-24.04.2019
K 17.15-18.45
Pepleri 4, Tartu
28 Evelin Rand 154 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Prantsuse keel veidi oskajale: Prantsuse keel veidi oskajale A1.1

Prantsuse keele algkursuse teine osa A1.2. Kursus sobib inimesele, kes on varem veidi keelt õppinud.

Kursuse sisu

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.