Prantsuse keel veidi oskajale A1.2

Kursus sobib inimesele, kes on prantsuse keelt varem veidi õppinud.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Prantsuse keel veidi oskajale
19.09-19.12.2018
K 17.15-18.45
Pepleri 4
28 Evelin Rand 154 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Kursuse sisu

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.