Prantsuse keel

Keel Maht Hind Toimumisaeg Algus/Lõpp Õpetaja

Prantsuse keel algajatele

Algtase A1.1 30 165 E 18.45-20.15 14.01-22.04 Evelin Rand

Prantsuse keel veidi oskajale

Prantsuse keel veidi oskajale A1.1 28 154 T 17.00-18.30 15.01-16.04 Merike Trubert

Prantsuse keel kesktasemele ja kõrgemale kesktasemele

Prantsuse keel kõrgemale kesktasemele B1.2-B2.1 28 154 K 17.15-18.45 16.01-17.04 Signe Annsoo

Prantsuse keel ja kultuur

Mitmekesine Prantsusmaa 26 143 N 17.00-18.30 17.01-18.04 Merike Trubert

Kõik oli paigas ja arusaadav. Õpetaja seletab lihtsalt ja ei kurjusta :). Kaasõppijad olid ka toredad. Kursus julgustas mind rohkem suhtlema ja keelt päriselt kasutama. 

Saale