Läti keel ja kirjandus

Edasijõudnute vestluskursusel arendatakse läti keele oskust kirjanduslikel teemadel arutledes.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Vestluskursus edasijõudnutele minirühm
8.02-10.05.2019
R 9.15-10.45
Pepleri 4, Tartu
26 Aive Mandel 169 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Läti keel ja kirjandus: Vestluskursus edasijõudnutele minirühm

Läti keele vestluskursusele on oodatud kõik, kes tahavad arendada oma rääkimisoskust ning laiendada sõnavara. Kursuse keeletasemeks on A2/B1.