Läti keel ja kirjandus

Edasijõudnute vestluskursusel arendatakse läti keele oskust kirjanduslikel teemadel arutledes.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Vestluskursus edasijõudnutele minirühm
20.09-13.12.2018
N 10.15-11.45
Pepleri 4
26 Aive Mandel 169 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides