Läti keel ja kirjandus

Edasijõudnute vestluskursusel arendatakse läti keele oskust kirjanduslikel teemadel arutledes.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Vestluskursus edasijõudnutele minirühm
27.09-20.12.2018
N 10.15-11.45
Pepleri 4
26 Aive Mandel 169 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides