Soome keel algajatele

Kursus sobib neile, kes pole varem soome keelt õppinud. Saavutatav keeletase on A1.1

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Soome keel algajatele A1 II osa
30.01-15.05.2019
K 17.15-18.45
Pepleri 4, Tartu
30 Heidi Iivari 165 €
 Soome keel algajatele A1 UUS GRUPP!
7.02-16.05.2019
N 9.15-10.45
Pepleri 4, Tartu
30 Heidi Iivari 165 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Soome keel algajatele: Soome keel algajatele A1 II osa

Kursusele on oodatud kõik, kes on soome keelt veidi õppinud. Sügisel alanud kursusele on oodatud kõik uued õppijad, kellele tase sobib.

Soome keel algajatele: Soome keel algajatele A1 UUS GRUPP!

Kursusele on oodatud kõik, kes pole varem soome keelt õppinud. Saavutatav keeletase on A1.1.

Kursuse kirjeldus

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise eneseväljendamise ja suhtlusoskuse arendamisel. Kursusel kasutatakse eelkõige aktiivõppemeetodeid, mille puhul õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis ja on sunnitud rääkima, kuulama ja kaasa mõtlema. Kasutatakse paaristööd ja esitatakse erinevaid dialooge. Kuulamis- ja mõistmisoskust aitavad arendada kuulamisharjutused ja videote vaatamine.

Teemad: Hääldamine, tervitused ja viisakusväljendid, enesest, oma perest ja kodust rääkimine, aja väljendamine, hinna küsimine ja ostmine, tellimine toidukohas, tööd ja ametid, reisimine ja transport.

Sõnavara: Numbrid, maad, rahvad, keeled, värvid, aastaajad, kuud, nädalapäevad, ilmakaared, pere ja sugulased, mööbliesemed ja majapidamistarbed, toiduained, omadussõnad, riskisõnad.

Grammatika: olla-tegusõna olevikus ja lihtminevikus, vokaalharmoonia, küsimused, tegusõnatüübid ja tegusõnade pööramine olevikus, astmevaheldus, osastav kääne, kohakäänded.

Õppematerjalid Peatükid 1-9 õpikust Suomen mestari I. Suomen kielen oppikirja aikuisille

Soome keele kursused on heal tasemel! Jään ikka rahvaülikooliga (käin ka inglise keeles), see on nö "alma mater" juba viimaseid 8 aastat. Kohtumiseni! 

Leena