Rootsi keel veidi oskajale

Kursus sobib neile, kes on rootsi keelt veidi õppinud või tahavad jätkata kunagi alustatud õpinguid. Kursuse eesmärk on arendada rootsi keele oskust A1.2 tasemel.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Rootsi keel veidi oskajale A1.2 II osa, minirühm
25.01-3.05.2019
R 16.00-17.30
Pepleri 4, Tartu
28 Marite Sild 224 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Rootsi keel veidi oskajale: Rootsi keel veidi oskajale A1.2 II osa, minirühm

Kursusele on oodatud kõik, kes on rootsi keelt veidi õppinud. Teretulnud on ka uued õppijad, kui tase on sobiv.

Kursuse kirjeldus

Kursus on mõeldud neile, kes on rootsi keelt veidi õppinud,

1) oskavad moodustada ja kasutada:

 • nimisõna ainsuse määramata ja määratud vormi (en katt, katten, ett foto, fotot);
 • nimisõna mitmust (tre blommor, tio, pojkar, sju elefanter, fyra hus, tre häften);
 • nimisõna mitmuse määratud vormi (flickorna, bilarna, husen, äpplena);
 • asesõnu: isikulised (jag, du...; mig, dig...), omastavad (mitt, ditt...);
 • arvsõnu;
 • reeglipäraste ja ebareeglipäraste tegusõnade olevikku (jag läser), lihtminevikku (jag arbetade), täisminevikku (jag har städat), tulevikku (jag ska äta);
 • modaalverbe (jag kan skriva, jag vill sova, jag brukar diska);
 • da-tegevusnime (jag gillar att dansa);
 • omadussõna määramata vorme ainsuses (en brun hund; ett grönt hus) ja mitmuses (tre gula pennor); 2) on omandanud minimaalse baassõnavara (nimisõnad, tegusõnad, asesõnad, küsisõnad, eessõnad), mille abil toime tulla lihtsates igapäevasituatsioonides kohvikus, sisseostude tegemisel, kirja kirjutamisel, enese ja perekonna tutvustamisel jms.

Kursusega kevadpoolaastal liituda soovivad õppijatel on enne kursuse algust võimalik soovi korral saada sügispoolaastal kasutatud õppematerjale.

Kevadpoolaastal toimuva kursusel laiendatakse sõnavara, aluseks on tekstid õpikust "På svenska!" ning päevakajalised adapteeritud tekstid Rootsi meediaväljaannetest. Kursusel pööratakse tähelepanu suulisele eneseväljendusele, kuulamisele ning grammatika kinnistamisele, kus uute teemadena lisanduvad näiteks:

 • omadussõna määratud vormi moodustamine ja kasutamine;
 • omadussõnade võrdlusastmete moodustamine ja kasutamine;
 • nimisõnade ja omadussõnade ühildumine;
 • umbisikulise tegumoe moodustamine ja kasutamine;
 • depoonensverbid, enesekohased verbid;
 • ajamäärused.

Õppematerjalid Õpik "På svenska!" ning päevakajalised adapteeritud tekstid Rootsi meediaväljaannetest.

Õppe kogumaht

30 akadeemilist tundi auditoorset tööd + 20 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.