Inglise keel: vestluskursus

Inglise keele kesktase B1 (Intermediate B1). Rühmas 3-5 inimest.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Kesktase
11.01-5.04.2018
N 17.15-18.45
Pepleri 4
26 Krista Pisuke 128 €
 Kesktase minirühm
12.01-27.02.2018
TR 9.00-10.30
Pepleri 4
30 Krista Pisuke 240 €
 Kõrgem kesktase
9.01-17.04.2018
T 11.00-12.30
Pepleri 4
30 Katie Kontson 180 €
 Madalam kesktase
16.01-24.04.2018
T 17.00-18.30
Pepleri 4
30 Mariina Viia 135 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Inglise keel: vestluskursus: kesktase

Inglise keele vestluskursus kesktasemele B1 (Intermediate B1)

Inglise keel: vestluskursus: kõrgem kesktase

Inglise keele vestluskursus kõrgemale kesktasemele. Kursust juhendab Katie Kontson, kelle emakeel on inglise keel.

Inglise keel: vestluskursus: madalam kesktase

Inglise keele vestluskursus madalamale kesktasemele A2. Kursus sobib neile, kes on juba jõudnud madalamale kesktasemele ja soovivad nüüd arendada eelkõige rääkimisoskust.