Inglise keele vestluskursus

Inglise keele vestluskursus elementaartasemele A1>A2.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Vestluskursus 60-minute English with `Instant karma`
16.01-3.04.2019
K 12.00-13.00
Pepleri 4
16 Terje Keldoja 80 €
 Vestluskursus kesktase B1 grupp 2
20.09.2018-10.01.2019
N 17.15-18.45
Pepleri 4
28 Krista Pisuke 135 €
 Vestluskursus madalamale kesktasemele A2
22.01-23.04.2019
T 17.00-18.30
Pepleri 4, Tartu
28 Mariina Viia 135 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Inglise keele vestluskursus: Vestluskursus 60-minute English with `Instant karma`

Inglise keele vestluskursus neile, kel soov oma inglise keelt vestluse vormis säilitada ja lihvida ja kellel B1-B2 keeletesti skoor on ≥ 15. Õppetöö kogumaht: 16 ak tundi + 4 ak tundi iseseisvalt (12 x 60 minutit klassis)

Inglise keele vestluskursus: vestluskursus madalamale kesktasemele A2

Inglise keele vestluskursus madalamale kesktasemele A2. Kursus sobib neile, kes on juba jõudnud madalamale kesktasemele ja soovivad nüüd arendada eelkõige rääkimisoskust. Jätkukursus. Ka kõik uued huvilised on oodatud.

Kursus sobib neile, kes on elementaartaseme juba läbinud ja kes soovivad nüüd arendada veel oma rääkimisoskust.

Kursus sobib neile, kes

  • teavad viiskusväljendeid
  • oskavad pöörata tegusõnu olema ja omama
  • oskavad moodustada oleviku ja mineviku ajavorme
  • teavad numbreid ja oskavad öelda kellaega, kuupäevi, aastaarve, hindu
  • teavad asesõnu
  • teavad nädalapäevi, kuude ja aastaaegade nimetusi.

Kursus põhineb õpikul "Clockwise. Elementary"