Inglise keele kõrgem kesktase B2

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Kõrgem kesktase B2.1
17.09-17.12.2018
E 17.15-18.45
Pepleri 4
28 Tiiu Taur 150 €
 Sõnavarakursus õpikuga English File B2
2.10.2018-15.01.2019
T 9.30-11.00
Pepleri 4
28 Terje Keldoja 154 €
 Sõnavarakursus õpikuga English File B2
22.01-7.05.2019
T 9.30-11.00
Pepleri 4, Tartu
32 Terje Keldoja 176 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Inglise keele kõrgem kesktase B2: kõrgem kesktase B2.1

Inglise keel kõrgemale kesktasemele B2.1.

Inglise keele kõrgem kesktase B2: Sõnavarakursus õpikuga English File B2

Kursus sisaldab 28 klassitundi, 8 tundi e-õpet ja 4 tundi iseseisvat tööd. Kursus sobib neile, kel soov eelkõige laiendada oma sõnavara keskkooli lõpu tasemele B2 (independent user) ja kes meie kodulehel olevas B1-B2 keeletestis said vähemalt 30 punkti.

Inglise keele kõrgem kesktase B2: Sõnavarakursus õpikuga English File B2

Kursus sisaldab 32 klassitundi, 8 tundi e-õpet ja 4 tundi iseseisvat tööd. Kursus sobib neile, kel soov laiendada eelkõige oma sõnavara keskkooli lõpu tasemele B2 (independent user) ja kellel keeletesti skoor on ≥ 30. Kursuse tööraamat on väga rikkalik materjali poolest ja teemad elulised.