Inglise keel: kesktase B1

Inglise keele kesktase B1(Intermediate B1). Kursus sobib inimesele, kes on madalama kesktaseme (A2) läbinud ja neile, kes kodulehel olevat inglise keele testi tehes said 16-35 punkti.