Inglise keel edasijõudnutele C1

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Sõnavarakursus English with TED Talks C1
16.01-8.05.2019
K 9.30-11.00
Pepleri 4, Tartu
32 Terje Keldoja 176 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Inglise keel edasijõudnutele C1: sõnavarakursus English with TED Talks C1

Kursus sisaldab 32 ak tundi klassis, 8 ak tundi e-õpet ja 4 ak tundi iseseisvat tööd.Kursus sobib neile, kel eesmärk eelkõige oma sõnavaraga liikuda tasemelt B2 edasijõudnute tasemele C1 (advanced level, proficient user) ja kellel keeletesti skoor kodulehel olevas B1-B2 keeletestis on vähemalt 40 punkti. Kursuse õpik "KeyNote Advanced C1" sai 2016. a. auhinna innovatiivsuse eest.