Inglise keel: madalam kesktase A2

Inglise keele madalam kesktase A2 (Pre-Intermediate A2). Jätkukursus.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Grupp 3
10.01-25.04.2018
KR 17.15-18.45
Pepleri 4
60 Ilona Laur-Põder 240 €
 Grupp 5
12.01-18.05.2018
R 10.15-12.30
Pepleri 4
54 Ruth Jõgi 216 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut ja -töövihikut. Kursusetasule käibemaksu ei lisandu.

Õppematerjal

"New Headway Pre-Intermediate" 4th Edition

Õpiku juurde kuuluv iTutor DVD-Rom võimaldab klassis läbivõetud materjali uuesti üle korrata ning annab hulgaliselt lisamaterjali iseseisvaks tööks. Töövihiku juurde kuuluv iChecker CD-ROM annab võimaluse kuulata töövihiku tekste, teha sõnavara ja grammatika lisaharjutusi ning teste. Õpilastel endil on võimalik tellida veel mitmeid digitaalseid õppekomplekti lisasid, näiteks Prase-a-day app või e-Books jm.

Kursus sobib inimesele, kes on algtaseme (A2.1) läbinud.

Õppe sisu

Õppekava nimetus

Inglise keele madalam kesktase A 2.

Õppekava koostamise alus

Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht

54 tundi auditoorset ja praktilist tööd + 18 tundi iseseisvat tööd.