Inglise keele madalam kesktase A2

Inglise keele madalam kesktase A2 (Pre-Intermediate A2). Jätkukursus.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Madalam kesktase A2 grupp 5 (lisagrupp)
15.10.2018-11.02.2019
E 17.00-18.30
Pepleri 4
30 Krista Pisuke 150 €
 Madalam kesktase A2 grupp 1
17.09-17.12.2018
EK 17.15-18.45
Pepleri 4
54 Siiri Mugra 232 €
 Madalam kesktase A2 grupp 2
14.09-14.12.2018
R 10.15-12.30
Pepleri 4
42 Ruth Jõgi 185 €
 Madalam kesktase A2 grupp 3
15.09-15.12.2018
L 10.00-12.15
Pepleri 4
42 Piret Kivi 185 €
 Madalam kesktase A2 grupp 4
17.09-17.12.2018
EK 17.15-18.45
Pepleri 4
54 Ilona Laur-Põder 232 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Inglise keele madalam kesktase A2: madalam kesktase A2 grupp 5 (lisagrupp)

Kursuse lõpuks saavutatakse A2.1 tase. Kursus sobib neile, kes meie kodulehel olevat keeletesti tehes said 35-50 punkti.

Inglise keele madalam kesktase A2: madalam kesktase A2 grupp 1

Kursuse lõpuks saavutatakse A2.1 tase. Kursus sobib neile, kes meie kodulehel olevat keeletesti tehes said 35-50 punkti.

Inglise keele madalam kesktase A2: madalam kesktase A2 grupp 2

Õppetöö toimub A2.1 tasemel. Kursus sobib neile, kes on algtaseme A1 taseme läbinud ja kes meie kodulehelolevas testis said 35-50 punkti. KOHAD on TÄITUNUD!

Inglise keele madalam kesktase A2: madalam kesktase A2 grupp 3

Kursuse lõpuks saavutatakse A2.1 tase. Kursus sobib neile, kes meie kodulehel olevat keeletesti tehes said 35-50 punkti.

Inglise keele madalam kesktase A2: madalam kesktase A2 grupp 4

Kursuse lõpuks saavutatakse A2 tase. Kursus sobib neile, kes meie kodulehel olevat keeletesti tehes said 35-50 punkti.

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut ja -töövihikut. Kursusetasule käibemaksu ei lisandu.

Õppematerjal

"New Headway Pre-Intermediate" 4th Edition

Õpiku juurde kuuluv iTutor DVD-Rom võimaldab klassis läbivõetud materjali uuesti üle korrata ning annab hulgaliselt lisamaterjali iseseisvaks tööks. Töövihiku juurde kuuluv iChecker CD-ROM annab võimaluse kuulata töövihiku tekste, teha sõnavara ja grammatika lisaharjutusi ning teste. Õpilastel endil on võimalik tellida veel mitmeid digitaalseid õppekomplekti lisasid, näiteks Prase-a-day app või e-Books jm.

Kursus sobib inimesele, kes on algtaseme (A2.1) läbinud.

Õppe sisu

Õppekava nimetus

Inglise keele madalam kesktase A 2.

Õppekava koostamise alus

Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht

54 tundi auditoorset ja praktilist tööd + 18 tundi iseseisvat tööd.