Inglise keele madalam kesktase A2

Inglise keele madalam kesktase A2 (Pre-Intermediate A2). Jätkukursus.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Madalam kesktase A2 grupp 1 II osa
14.01-15.04.2019
EK 17.15-18.45
Pepleri 4, Tartu
54 Siiri Mugra 232 €
 Madalam kesktase A2 grupp 2 II osa
18.01-24.05.2019
R 10.15-12.15
Pepleri 4, Tartu
48 Ruth Jõgi 207 €
 Madalam kesktase A2 grupp 3 II osa
19.01-4.05.2019
L 10.00-12.15
Pepleri 4, Tartu
42 Piret Kivi 185 €
 Madalam kesktase A2 II osa
18.02-29.04.2019
E 17.00-18.30
Pepleri 4, Tartu
18 Krista Pisuke 90 €
 UUS madalam kesktase A2
14.01-15.04.2019
EK 17.15-18.45
Pepleri 4, Tartu
54 Meeli Tonka 232 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Inglise keele madalam kesktase A2: madalam kesktase A2 grupp 1 II osa

Kursuse lõpuks saavutatakse A2.1 tase. Kursus sobib neile, kes meie kodulehel olevat keeletesti tehes said 35-50 punkti.

Inglise keele madalam kesktase A2: madalam kesktase A2 grupp 2 II osa

Õppetöö toimub A2.1 tasemel. Kursus sobib neile, kes on algtaseme A1 taseme läbinud ja kes meie kodulehelolevas testis said 35-50 punkti.

Inglise keele madalam kesktase A2: madalam kesktase A2 grupp 3 II osa

Kursuse lõpuks saavutatakse A2.1 tase. Kursus sobib neile, kes meie kodulehel olevat keeletesti tehes said 35-50 punkti.

Inglise keele madalam kesktase A2: UUS madalam kesktase A2

Inglise keele vestluskursus madalamale kesktasemele A2. Kursus sobib neile, kes on juba jõudnud madalamale kesktasemele ja soovivad nüüd arendada eelkõige rääkimisoskust.

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut ja -töövihikut. Kursusetasule käibemaksu ei lisandu.

Õppematerjal

"New Headway Pre-Intermediate" 4th Edition

Õpiku juurde kuuluv iTutor DVD-Rom võimaldab klassis läbivõetud materjali uuesti üle korrata ning annab hulgaliselt lisamaterjali iseseisvaks tööks. Töövihiku juurde kuuluv iChecker CD-ROM annab võimaluse kuulata töövihiku tekste, teha sõnavara ja grammatika lisaharjutusi ning teste. Õpilastel endil on võimalik tellida veel mitmeid digitaalseid õppekomplekti lisasid, näiteks Prase-a-day app või e-Books jm.

Kursus sobib inimesele, kes on algtaseme (A2.1) läbinud.

Õppe sisu

Õppekava nimetus

Inglise keele madalam kesktase A 2.

Õppekava koostamise alus

Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht

54 tundi auditoorset ja praktilist tööd + 18 tundi iseseisvat tööd.