Inglise keel: algtase A1

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Jätkugrupp 1
5.02-28.05.2018
E 8.15-10.30
Pepleri 4
51 Ruth Jõgi 204 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Inglise keel: algtase A1: jätkugrupp 1

Õppetöö toimub A1.2 tasemel. Kursus sobib õppijale, kes on A1.1 taseme juba läbinud.