Inglise keele algtase A1: Algtase A1.1 UUS

Inglise keele algkursus A1.1 (Beginner A1.1). Kursus sobib neile, kes ei ole varem inglise keelt õppinud ja soovivad alustada päris algusest. Saavutatav keeletase on A1.1.

Toimub Ainemaht Hind
14.01-27.05.2019
E 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
40 ak. tundi 180 €
Registreerima

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut ja -töövihikut. Kursusetasule käibemaksu ei lisandu.

Õppematerjal:

"New Headway Beginner" 4th Edition

Õpiku juurde kuuluv iTutor DVD-Rom võimaldab klassis läbivõetud materjali uuesti üle korrata ning annab hulgaliselt lisamaterjali iseseisvaks tööks. Töövihiku juurde kuuluv iChecker CD-ROM annab võimaluse kuulata töövihiku tekste, teha sõnavara ja grammatika lisaharjutusi ning teste. Õpilastel endil on võimalik tellida veel mitmeid digitaalseid õppekomplekti lisasid, näiteks Prase-a-day app või e-Books jm.

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise eneseväljendamise ja suhtlusoskuse arendamisel. Kursusel kasutatakse eelkõige aktiivõppemeetodeid, mille puhul õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis ja on sunnitud rääkima, kuulama ja kaasa mõtlema. Kasutatakse paaristööd ja rühmatööd, esitatakse erinevaid dialooge ja mängitakse rollimänge. Kuulamis- ja mõistmisoskust aitavad arendada CD-plaatide kuulamine ja videote vaatamine. Ülesanded on võimalikult lähedased loomulikele suhtlussituatsioonidele ja annavad võimaluse kasutada õpitud väljendeid ja struktuure. Kursusel kasutatakse kaasaegseid õpikuid ja autentseid tekste. Keeleõppe rikastamiseks kasutatakse õppija isiklikke kogemusi.

Õppe sisu

Unit 1 Hello! Viisakusväljendid. Tegusõna olema.. See on… - This is … Arvud 1-10. Nimisõna mitmus.

Unit 2 Your world. Maad ja rahvad. Asesõnad he/she/they; his/her. Küsilaused. Arvsõnad 11-30.

Unit 3 All about you. Ametid. Isiklik informatsioon. Eitavad laused. Lühivastused. Viisakusväljendid.

Unit 4 Family and Friends. Minu pere ja sõbrad. Omastav asesõna. Tegusõna omama - have/has.

Unit 5 The way we live. Söök ja jook. Rahvused ja keeled. Lihtolevik. Artikkel a/an. Arvsõna 1-100. Kui palju see maksab?

Unit 6 Every Day. Minu päev. Eluviis. Päevad. Kellaaeg. Lihtolevik. Always/sometimes/never.

Unit 7 My favourites. Minu lemmikud. Küsisõna. Omadussõna. Asesõna me/him/us/them. This/that. Can I …… ?

Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Juhendaja

Piret Kivi

Olen rõõmus ja energiline inglise keele õpetaja. Cambridge'i Ülikooli CELTA tunnistus on mul aastast 2006. Sellest ajast olen tegelenud ka inglise keele õpetamisega. Viimased kaks aastat õpetasin täiskasvanud õpilasi Hispaanias ja meil oli koos väga tore. Inimesed said targemaks ning ka mina sain kätte oma eduelamuse, sest suutsin õhtul tööst kurnatud täiskasvanutele inglise keele õpetamisega rõõmu valmistada. Olen õpetanud väga erinevas vanuses inimesi ja õppida ei ole kunagi hilja. Olen 42 aastat vana ning seega ka ise "vana üliõpilane"! Õpin praegu Tartu Ülikoolis. Minu jaoks on õpetamine palju enamat kui lihtsalt töö. Nii õppimine kui ka õpetamine on tõsised tegevused, aga nalja saab kindlasti ka. Ootan kõiki tundi!

Registreeri gruppi

Osaleja
Sisesta osaleja eesnimi.
Sisesta osaleja perekonnanimi.
Sisesta osaleja kontakttelefon.
Sisesta osaleja e-posti aadress, millele saadame registreerimiskinnituse.
Sisesta osaleja isikukood, et vältida segadust nimekaimudega.
Kui sul on sooduskupong, sisesta selle number siia.
Tutvu õppetöö korraldusega!
  1. Koolitusel osalemiseks tuleb õppetasu tasuda arvel märgitud tähtajaks, mis saadetakse koos registreerumise kinnitusega (reeglina on tähtaeg kaks nädalat enne koolituse algust). Kokkuleppel koolitussekretäriga ja koolituslepingu sõlmimisega on võimalik tasuda osade kaupa.
  2. Koolitusest loobumise korral palume sellest Tartu Rahvaülikooli töötajat viivitamatult teavitada. Loobumisest mitte teavitamisel või loobumisel vähem kui kaks tööpäeva enne koolituse algust või kui koolitus on juba alanud, õppetasu ei tagastata ja väljastatud arve kuulub tasumisele.

Jaga

Jaga selle kursuse infot teistega.

Jaga |