Inglise keel klienditeenindajatele

Koolitusele on oodatud täiskasvanud, kes töötavad või soovivad töötada teenindusvaldkonnas ja on varem inglise keelt õppinud, kuid ei ole seda aktiivselt kasutanud (teavad viiskusväljendeid; oskavad pöörata tegusõnu olema ja omama; oskavad moodustada oleviku ja tuleviku ajavorme; teavad numbreid ja oskavad öelda kellaega, kuupäevi, aastaarve ning hindu; teavad asesõnu, nädalapäevi, kuude ja aastaaegade nimetusi).

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Inglise keel klienditeenindajatele
4.02-25.03.2019
E ja N kell 16.00-17.30
Kanepi Gümnaasium, Kooli 1, Kanepi
30 Maris Lepp Tasuta!

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Koolituse sihtrühmaks on:

 • kõik põhi- või keskhariduseta täiskasvanud;
 • kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud;
 • vähe tasustatud ametikohtadel töötavad inimesed;
 • 20–34-aastased madala haridustasemega hõivatud;
 • 35–64-aastased majanduslikult mitteaktiivsed madala haridustasemega elanikud;
 • vähemalt 50-aastased hõivatud;
 • madala haridustasemega väikelastevanemad.

Teemad

 • Kliendikontakti loomine, kliendi vajaduste väljaselgitamine, kliendi nõustamine ja kliendikontakti lõpetamine.
 • Viisakusväljendid.
 • Enda ja teiste tutvustamine.
 • Minu töö ja tööülesanded.
 • Kellaaja, kuupäeva, hindade küsimine ning selgitamine.
 • Tööalase telefonivestluse pidamine. Lihtsamate teadete sisu mõistmine. Sõnumite ja numbrite kirjutamine.
 • Instruktsioonide mõistmine ja täitmine.
 • Oma kauba/teenuse tutvustamine, nõuannete andmine. Kaebuste käsitlemine.
 • Tasemele vastav grammatika – läbivalt.

Koolitus toimub Tartu Rahvaülikooli projekti "Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes" raames.