Inglise keel klienditeenindajatele (väheoskajad). TASUTA KANEPIS!

Koolitusele on oodatud täiskasvanud, kes töötavad või soovivad töötada teenindusvaldkonnas ja on varem inglise keelt õppinud, kuid ei ole seda aktiivselt kasutanud (teavad viiskusväljendeid; oskavad pöörata tegusõnu olema ja omama; oskavad moodustada oleviku ja tuleviku ajavorme; teavad numbreid ja oskavad öelda kellaega, kuupäevi, aastaarve ning hindu; teavad asesõnu, nädalapäevi, kuude ja aastaaegade nimetusi).

Toimub Ainemaht Hind
4.02-25.03.2019
E ja N kell 16.00-17.30
Kanepi Gümnaasium, Kooli 1, Kanepi
30 ak. tundi 0 €
Registreerima

Koolituse sihtrühmaks on:

 • kõik põhi- või keskhariduseta täiskasvanud;
 • kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud;
 • vähe tasustatud ametikohtadel töötavad inimesed;
 • 20–34-aastased madala haridustasemega hõivatud;
 • 35–64-aastased majanduslikult mitteaktiivsed madala haridustasemega elanikud;
 • vähemalt 50-aastased hõivatud;
 • madala haridustasemega väikelastevanemad.

Teemad

 • Kliendikontakti loomine, kliendi vajaduste väljaselgitamine, kliendi nõustamine ja kliendikontakti lõpetamine.
 • Viisakusväljendid.
 • Enda ja teiste tutvustamine.
 • Minu töö ja tööülesanded.
 • Kellaaja, kuupäeva, hindade küsimine ning selgitamine.
 • Tööalase telefonivestluse pidamine. Lihtsamate teadete sisu mõistmine. Sõnumite ja numbrite kirjutamine.
 • Instruktsioonide mõistmine ja täitmine.
 • Oma kauba/teenuse tutvustamine, nõuannete andmine. Kaebuste käsitlemine.
 • Tasemele vastav grammatika – läbivalt.

Juhendaja Maris Lepp

Maris on lõpetanud 2008. a Tartu Ülikooli Õpetajate Seminari ja 2010. a täienduskoolitusprogrammi põhikooli inglise keele õpetaja erialal Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas. Oma töös meeldivad talle kõige rohkem suulised ülesanded. Ta on käinud keelepraktikal nii Inglismaal kui ka USAs. Viimasel ajal on ta tegev olnud inglise keele õpetajana üldhariduskoolis.

Koolitus toimub Tartu Rahvaülikooli projekti "Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes" raames.

Registreeri gruppi

Osaleja
Sisesta osaleja eesnimi.
Sisesta osaleja perekonnanimi.
Sisesta osaleja kontakttelefon.
Sisesta osaleja e-posti aadress, millele saadame registreerimiskinnituse.

Registreerimine ei kinnita automaatselt, et olete koolitusele arvatud, vaid osalejatest tehakse valik lähtudes sihtgruppi kuulumisest ja motivatsioonist.

Lisainfo
Arvesse läheb õppimine tasemeõppes (üld-, kutse- ja kõrgharidus), huvihariduse omandamine ja tööpraktikal, koolitustel, kursustel, seminaridel, konverentsidel ning eratundides osalemine.

Käesoleva taotluse esitamisega kinnitan andmete õigsust.

Tutvu õppetöö korraldusega!
 1. Koolitusel osalemiseks tuleb õppetasu tasuda arvel märgitud tähtajaks, mis saadetakse koos registreerumise kinnitusega (reeglina on tähtaeg kaks nädalat enne koolituse algust). Kokkuleppel koolitussekretäriga ja koolituslepingu sõlmimisega on võimalik tasuda osade kaupa.
 2. Koolitusest loobumise korral palume sellest Tartu Rahvaülikooli töötajat viivitamatult teavitada. Loobumisest mitte teavitamisel või loobumisel vähem kui kaks tööpäeva enne koolituse algust või kui koolitus on juba alanud, õppetasu ei tagastata ja väljastatud arve kuulub tasumisele.

Jaga

Jaga selle kursuse infot teistega.

Jaga |