Eesti keel madalamale kesktasemele: Eesti keel A2 -tasemele

Eesti keele A2 tase. TASUTA!

Toimub Ainemaht Hind
1.11-20.12.2018
N ja R 15.00-16.30
Pepleri 4, Tartu
40 ak. tundi 0 €
Registreerima

Kursuse kirjeldus

Koolituse sihtgrupp:

  • madala haridustasemega eesti keelt mittekõnelevad väikelastevanemad
  • madala haridustasemega eesti keelt mittekõnelevad noored
  • 35-64-aastased majanduslikult mitteaktiivsed mitte-eestlased
  • madalat haridustaset eeldavatel ametikohtadel töötavad aegunud kõrgharidusega mitte-eestlased
  • madala haridustasemega oskustöötajad ja lihttöölised, mitte-eestlased

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel keelekasutusel. Oluline koht õppetöös on koosõppel (rühma- ja paaristöö), mängulistel tegevustel ja õpitu kordamisel. Keele omandamist toetavad pildi- ja videomaterjal, veebipõhised keeleõppetegevused ja õpitu rakendamine keelekeskkonnas.

Koolituse tulemusena paraneb õppija võimalus tööturul osaleda ja seeläbi ka tema majanduslik toimetulek.

Teemad:

Viisakusväljendid

Enda ja teiste tutvustamine

Isikuandmete andmine ja küsimine

Elulugu

Haridus

Kodu ja kodukoht

Mina ja minu töö

Tasemele vastav grammatika.

Auditoorse töö maht on kokku 30 akadeemilist tundi.

Õppematerjalid

Koolitajate koostatud jaotusmaterjalid;

www.keeleklikk.ee

Juhendaja

Vivika Nõmme

Vivikal on Tartu Ülikool haridusteaduste magistrikraad (pedagoogilises nõustamises). Värske tartlasena töötab ta Tartu Aleksander Puškini Koolis eesti keele ja keelekümbluse õpetajana. Eesti keele õpetajana sh ka keelekümbluse õpetajana on Vivikal pikaajaline töökogemus - 1991-2017 töötas ta Ida-Virumaa koolides.

Koolitus toimub Tartu Rahvaülikooli projekti "Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes" raames.

Registreeri gruppi

Osaleja
Sisesta osaleja eesnimi.
Sisesta osaleja perekonnanimi.
Sisesta osaleja kontakttelefon.
Sisesta osaleja e-posti aadress, millele saadame registreerimiskinnituse.

Registreerimine ei kinnita automaatselt, et olete koolitusele arvatud, vaid osalejatest tehakse valik lähtudes sihtgruppi kuulumisest ja motivatsioonist.

Lisainfo
Arvesse läheb õppimine tasemeõppes (üld-, kutse- ja kõrgharidus), huvihariduse omandamine ja tööpraktikal, koolitustel, kursustel, seminaridel, konverentsidel ning eratundides osalemine.

Käesoleva taotluse esitamisega kinnitan andmete õigsust.

Tutvu õppetöö korraldusega!
  1. Koolitusel osalemiseks tuleb õppetasu tasuda arvel märgitud tähtajaks, mis saadetakse koos registreerumise kinnitusega (reeglina on tähtaeg kaks nädalat enne koolituse algust). Kokkuleppel koolitussekretäriga ja koolituslepingu sõlmimisega on võimalik tasuda osade kaupa.
  2. Koolitusest loobumise korral palume sellest Tartu Rahvaülikooli töötajat viivitamatult teavitada. Loobumisest mitte teavitamisel või loobumisel vähem kui kaks tööpäeva enne koolituse algust või kui koolitus on juba alanud, õppetasu ei tagastata ja väljastatud arve kuulub tasumisele.

Jaga

Jaga selle kursuse infot teistega.

Jaga |