Viipekeel

Meie ümber on inimesi, kes räägivad pisut teisiti. Sul on lähedane või sõber kes viipleb ning soovid ka tundma õppida ülipõnevat ja omapärast kurtide inimeste kultuuri ja maailma? Ehk töötad asutuses, kus tuleb sageli ette suhtlemist kurtidega ning soovid osata vestelda ilma tõlgita. Viipekeele algkursus toimub 2018. aasta kevadsemestril.

Viipekeele algkursus

Koolituse eesmärgiks on teadvustada kurtide kultuuri, nende käitumise ja keelekasutuse eripära ning anda ülevaade eesti viipekeele olemusest. Omandada eesti viipekeel igapäevaelu puudutavatel teemadel suhtlemist võimaldaval tasemel. Ülevaade kurtusest, kurtide kogukonnast, nendega suhtlemise eripäradest, kultuurist Viipekeele olemus (nägu, keha, käed, miimika) Kurtide keeleline mitmekülgusus (viipekeel ja viibeldud keel) Sõrmendid ja sõrmendamine- reeglid Igapäevaelu puudutav viipevara