Saksa keel algajatele: Algkursus A1.1 II osa

Algkursuse teine osa. Kursus sobib neile, kes on sakasa keelt juba veidi õppinud.

Toimub Ainemaht Hind
24.01-14.03.2019
TN 17.00-18.30
Pepleri 4, Tartu
30 ak. tundi 265 €
Registreerima

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise eneseväljendamise ja suhtlusoskuse arendamisel. Kursusel kasutatakse eelkõige aktiivõppemeetodeid, mille puhul õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis ja on sunnitud rääkima, kuulama ja kaasa mõtlema. Kasutatakse paaristööd ja rühmatööd, esitatakse erinevaid dialooge ja mängitakse rollimänge. Kuulamis- ja mõistmisoskust aitavad arendada CD-plaatide kuulamine ja videote vaatamine. Ülesanded on võimalikult lähedased loomulikele suhtlussituatsioonidele ja annavad võimaluse kasutada õpitud väljendeid ja struktuure.

Õppematerjalid

Saksa keele õppekomplekt MENSCHEN A1.1 Hind sisaldab originaalõpikut ja -töövihikut.

Kursuse kirjeldus

 • Freizeit, Komplimente
  vaba ajaga seotud tegevused komplimentide tegemine, hobidest, võimetest kõnelemine; millegi palumine ja selle eest tänamine, vaba ajaga seotud tegevused
  modaalverb können sõnade järjekord lauses

 • Freizeit, Verabredungen Kein Problem. Ich habe Zeit! kokkulepped, ettepaneku tegemine ja sellele reageerimine SMS ja suhtlusportaalid; küllakutse ja sellest keeldumine
  nädalapäevad, päevaajad, kellaajad, vaba ajaga seotud tegevused tegusõna koht lauses ajamäärused eessõnadega am,um

 • Essen,Einladung zu Hause Ich möchte was essen, Onkel Harry toidueelistused modaalverbi mögen/möchte pööramine; sõnatuletus nimisõna+ nimisõna

 • Reisen, Verkehrsmittel Ich steige jetzt in die U-Bahn ein reisimine, liiklusvahendid
  lahutatavate eesliidetega verbid

 • Tagesablauf, Vergangenes Was hast du heute gemacht? kõnelemine toimunust, tähtaegade kalender, meilid; argipäevategevused
  täismineviku moodustamine abitegusõnaga haben; ajamäärused von…bis; ab

 • Feste, Vergangenes, Was ist denn hier passiert? reisimisest ja pidudest; aastaajad, kalendrikuud tegusõnade täisminevik abitegusõnaga sein

Juhendaja

Lili Kängsepp

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli saksa filoloogina ja studeerinud germanistikat ka Saksamaal. Saksa keelt olen õpetanud nii tava- kui kutsekoolis ja erinevatel kursustel. Olen aastaid elanud Saksamaal ja alates 1995.aastast olnud suviti giid ja reisijuht saksakeelsetele reisigruppidele Baltikumis. Kolm kuud aastas on minu põhiliseks suhtluskeeleks saksa keel, see hoiab keele elava ja kaasaegsena. Armastan saksa keelt ja kultuuri ning soovin seda ka teistele vahendada.

Registreeri gruppi

Osaleja
Sisesta osaleja eesnimi.
Sisesta osaleja perekonnanimi.
Sisesta osaleja kontakttelefon.
Sisesta osaleja e-posti aadress, millele saadame registreerimiskinnituse.
Sisesta osaleja isikukood, et vältida segadust nimekaimudega.
Kui sul on sooduskupong, sisesta selle number siia.
Tutvu õppetöö korraldusega!
 1. Koolitusel osalemiseks tuleb õppetasu tasuda arvel märgitud tähtajaks, mis saadetakse koos registreerumise kinnitusega (reeglina on tähtaeg kaks nädalat enne koolituse algust). Kokkuleppel koolitussekretäriga ja koolituslepingu sõlmimisega on võimalik tasuda osade kaupa.
 2. Koolitusest loobumise korral palume sellest Tartu Rahvaülikooli töötajat viivitamatult teavitada. Loobumisest mitte teavitamisel või loobumisel vähem kui kaks tööpäeva enne koolituse algust või kui koolitus on juba alanud, õppetasu ei tagastata ja väljastatud arve kuulub tasumisele.

Jaga

Jaga selle kursuse infot teistega.

Jaga |