Sisekujunduse ABC

Koolitusele ootame huvilisi, kes soovivad saada alusteadmisi eluruumide sisekujundusest.

Kursuse tunniplaan

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 1 sügis 2016
5.10-21.12.2016
kolmapäev kell 17.30-19.00 (+0,5 tundi küsimustele vastamist)
Vaksali 7
24 124 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Koolituse eesmärk on tutvustada ruumikujundamise eesmärke ja vahendeid.

Teemad

1. Mis on ruumikujundus?
Ruum ja inimene: vajadused, planeerimine ja mõõtmed.
Praktilise töö tutvustus: vabalt valitud ruumi ideekavand.
2. Kujundusprotsess ja konseptsioon.
Stiil ja sisustussuunad.
3. Ehitusprojekt (mõõtkava, tingmärgid, joonise lugemine)
Mida teha kui ei ole projekti?
Alusjoonise koostamine.
4. Eluruumide erinevad osad.
Ruumiprogramm ja korraldus.
5. Ruumide sisustamine.
Ruumi elemendid.
Mobiilne ja sisseehitatud mööbel.
Köök.
6. Üldkompositsioon.
Terminid, näited ja mõju ruumis.
7. Valgus.
Mõisted, vajadus ja paigutuse võimalused.
Elektriprojekt
8. Värvusõpetus.
Alused ja värvikasutus ruumis.
Värv ja valgus
9. Pinnakattematerjalid: põrand, sein ja lagi
10. Avatäited: terminid, materjalid ja tarvikud.
11. Trepp: tüübid, piirded ja materjalid.
Kamin, kas vajadus või dekoratsioon.
12. Praktilise töö vormistamine juhendaja kaasabil.

Õppe kogumaht on 32 akadeemilist tundi (millest 24 tundi on auditoorset ja praktilist õpet, 8 tundi iseseisvat tööd)

Tunnid toimuvad 12 korral ( a 2 ak. tundi)

Hindamismeetodid

praktiline töö, vestlus

Õpiväljundud

Edukas koolituse läbinu

  • omab algteadmisi eluruumide kujundamises
  • orienteerub materjali võimalustes
  • oskab lugeda ehitusjoonist

Õppekeskkond: Meie õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad materjalid. Koolitusel osalemine ei tingi laptopi olemasolu.Teooria materjalid saadame osaleja meilile.

Lõpetamise tingimused: koolitusel osalemine (vähemalt 85%), praktiliste töö sooritamine

Väljastatav dokument: tunnistus (õpiväljundite saavutamisel) või tõend

Õppekavarühm: 214 Disain õppekava Sisekujundus