Kirjakunst

Scripta manent /kirjutatu püsib/

Kirjakunsti õppimine inspireerib, pakub rõõmu ja annab ettekujutuse, mida on võimalik saavutada, kui jätkub entusiasmi ja kannatlikkust. Seda kunsti osates muutub ainulaadseks ja isikupäraseks nii kujundatud plakat kui ka lihtne kiri.

Kursuse tunniplaan

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 1 sügis 2016
25.10-29.11.2016
teisipäev kell 18.00-20.15
Vaksali 7
18 77 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

1 sügis 2016

Teemad:

  • Kokkuvõte kirjakunsti ajaloost, näidised
  • Töövahendite ja materjalide tutvustus, põhimõisted
  • Kirjutatakse läbi 4 erinevat kirjastiili: ANTIIKVA, KURSIIVANTIIKVA, UNTSIAALKIRI, GOOTI KIRI
  • Gooti kirja erinevad ehistõmbed suurtähtede kaunistamisel

Tunnis kirjutatakse läbi üks kord, harjutamise aeg tuleb kursuslasel suuresti kodus võtta.
Lõputööks on töö vabal valikul, kasutades omandatud oskuseid.

Õpiväljundid

Edukas koolituse läbinu
• tunneb kirjakunstiks sobivaid töövahendeid ja materjale
• omandab laisulekirja töövõtted
• oskab kirjutada lihtsamat teksti kunstiliselt väljapeetult

Õppe kogumaht on 24 akadeemilist tundi ( 18 auditoorset ja praktilist õpet, 6 individuaalset tööd)

Õppekeskkond: meie õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik vajaminevad vahendid. Kohapeal on kasutada sulepead, suled, tušš, paber. Kui on olemas isiklikud käepärased töövahendid, on soovitav kaasa võtta.

Lõpetamise tingimused: koolitusel osalemine vähemalt 85%, praktiliste tööde tegemine

Väljastatav dokument (soovi korral): tunnistus (õpiväljundite saavutamisel) või tõend

Õppekavarühm: 211 Kujutav kunst ja kunstiteadused

Fotol juhendaja Pille Tammela

Viimased pildialbumid

Kirjakunst sügis 2014

Kirjakunst

Vaata ka