Tartu Rahvaülikooli esilehele

Ettevõtluskoolitus (äriplaani koostamisega)

Koolituse eesmärgiks on tõsta osalejate ettevõtlusaktiivsust, nõustada koolitatavaid äriplaani koostamise ja arendamise osas. Kursuse lõppedes valmib igal osalejal äriplaan, mis on aluseks ettevõtjana tegutsemisel.
Pakume väärtuslikke praktilisi nõuandeid ja teadmisi ettevõtte käivitamiseks ja edukaks toimimiseks. Lektoriteks on kogenud ja praktiseerivad väga head oma ala spetsialistid.
Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel.
Küsi lisainfot ja abi koolitusjuhilt - Piret Tegova, piret@rahvaylikool.ee, 5330 5205

Lea Sulev

Lea on lõpetanud Audentes Mainor Ülikooli finantsjuhtimise erialal. Lea on tegelenud paljude erinevate tegevusvaldkondadega ettevõtete raamatupidamise korraldamisega ja finantsjuhtimisega 16 aasta jooksul. Lea on raamatupidamisbüroo Foundal OÜ omanik ja tegevjuht. Rahvaülikooli ettevõtluse koolitusel õpetab raamatupidamise põhialuseid, finantsplaneerimist ja maksunduse aluseid. Sekretäride koolitusel õpetab raamatupidamise aluseid. Rahvaülikoolis alates 2008.a.

 

Mehis Adamson

 

Priit Tannik

Priit Tannik on lõpetanud Audentese Ülikooli juhtimise alal ja Eesti Maaülikooli juhtimise ja turunduse alal. Tema töö- ja koolituskogemused on väga mitmekesised: Tartu Noorte Infokeskuse juhataja, Teater Vanemuine produtsent, AS Erahariduskeskuse turundusjuht, tegutsenud FIE-na turunduskonsultandina. Praegu on Priit Tannik Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainori turunduse lektor ja Turunduskonsultatsiooni büroo OÜ Artwant juhataja. Ta on teinud erinevaid koolitusi ka Tartu Ülikoolis, Noorte Juhtimiskonverentsil, Tartu Ettevõtlusnädalal jm. Tartu Rahvaülikoolis koolitab alates 2012. a kevadest. Priit on rahvaülikooli ettevõtluskoolituse põhilektor.

 
Koolitus toimub:19.09-28.11.2016 E ja N kell 13 - 17Vaksali 7
Ainemaht:96 akadeemilist tundi
Hind:624 eurot (käibemaksu ei lisandu)

Lisaks eelpool kirjeldatud lektoritele koolitavad ka Irena Lümat ja Liana Kurg

Antud kursuse puhul kehtib tulumaksusoodustus (Tulumaksuseadus § 26). Teie poolt tasutud summa esitame Maksu- ja Tolliametile, mis kantakse Teie tuludeklaratsiooni koolituskuluna.

Teemad:

  • Ettevõtlus - ettevõtluse olemus, põhimõisted, ettevõtluse ülesanded, ettevõtluse vormid
  • Äriplaan - äriidee analüüs, äriplaani koostamise põhimõtted, struktuur, ettevõtluskeskkonna analüüs
  • Tooted ja teenused, kliendirühmad
  • Turunduse põhimõtted
  • Äriseadustik, õigusaktidega sätestatud nõuded
  • Raamatupidamise põhialused
  • Finantsjuhtimine
  • Maksunduse alused
  • Töökeskkond - tööohutus ja tervishoid
  • Dokumendihaldus - äritegevuse alustamiseks vajalikud dokumendid

Õppe kogumaht on 116 akadeemilist tundi, millest 96 tundi on auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd.

Õpiväljundid

Edukas koolituse läbinu

- teab ettevõtlusalaseid põhimõisteid, protsesse, turumajanduse aluseid, ettevõtluse ülesandeid ja vorme
- oskab analüüsida äriideed
- tunneb äriplaani koostamise põhimõtteid ja struktuuri
- tunneb turunduse põhimõtteid
- teab äriseadustiku ja muude vajalike õigusaktidega sätestatud nõudeid
- tunneb raamatupidamise põhialuseid, algdokumentide koostamist
- tunneb finantsjuhtimise aluseid
- tunneb maksunduse ja töötasu arvestamise aluseid
- teab tööohutuse ja tervishoiu nõudeid

Õppekeskkond: Meie õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad vahendid.
Loengu õppematerjalid on hinna sees.

Lõpetamise tingimused: koolitusel osalemine (vähemalt 75%), iseseisvate tööde sooritamine, äriplaani koostamine ja kaitsmine

Väljastatav dokument: tunnistus (õpiväljundite saavutamisel ja äriplaani kaitsmisel). Tõend väljastatakse 75% koolitusel osalemisel ilma äriplaani lõpliku koostamise ja kaitsmiseta.

Õppekavarühm: 345 Juhtimine ja haldus

Koolitus on seotud kutsestandardi Väikeettevõtja, tase 5 (kinnitatud 01.09.2014) tööosaga B.2.1 ja B.2.6

Tagasiside eelmiselt koolituselt:
"Koolitus oli põhjalik ja jäin rahule. Juhendajad olid professionaalsed ja eriti hea oli põhiline lektor Priit Tannik. Koostasin juhendajate abiga põhjaliku ja hea äriplaani." (Rain, 32.a.)
"Sain palju julgust ja teadmisi oma äri käivitamiseks. Korraldus oli ladus ja sisu tihe. Äriplaani sain ka korralikult kokku kirjutatud." (Maige, 43.a.)
" Kursusel oli ka palju sellist, mida ei osanud oodata, kuid osutus väga huvitavaks ja vajalikuks" (Kristel, 34.a.)

Osale kursusel!