Tartu Rahvaülikooli esilehele

Ettevõtluskoolitus (äriplaani koostamisega)

Koolituse eesmärgiks on tõsta osalejate ettevõtlusaktiivsust, nõustada koolitatavaid äriplaani koostamise ja arendamise osas. Kursuse lõppedes valmib igal osalejal äriplaan, mis on aluseks ettevõtjana tegutsemisel.Pakume väärtuslikke praktilisi nõuandeid ja teadmisi ettevõtte käivitamiseks ja edukaks toimimiseks. Lektoriteks on kogenud ja praktiseerivad väga head oma ala spetsialistid.Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel.Küsi lisainfot ja abi koolitusjuhilt - Piret Tegova, piret@rahvaylikool.ee, 5330 5205

Palun küsige pakkumist info@rahvaylikool.ee, 736 1540.

Lisaks eelpool kirjeldatud lektoritele koolitavad ka Irena Lümat ja Liana Kurg Antud kursuse puhul kehtib tulumaksusoodustus (Tulumaksuseadus § 26). Teie poolt tasutud summa esitame Maksu- ja Tolliametile, mis kantakse Teie tuludeklaratsiooni koolituskuluna.

Teemad:

Ettevõtlus - ettevõtluse olemus, põhimõisted, ettevõtluse ülesanded, ettevõtluse vormid Äriplaan - äriidee analüüs, äriplaani koostamise põhimõtted, struktuur, ettevõtluskeskkonna analüüs Tooted ja teenused, kliendirühmad Turunduse põhimõtted Äriseadustik, õigusaktidega sätestatud nõuded Raamatupidamise põhialused Finantsjuhtimine Maksunduse alused Töökeskkond - tööohutus ja tervishoid Dokumendihaldus - äritegevuse alustamiseks vajalikud dokumendid

Õppe kogumaht on 116 akadeemilist tundi, millest 96 tundi on auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd.

Loengu õppematerjalid on hinna sees.

Väljastatav dokument: tunnistus (õpiväljundite saavutamisel ja äriplaani kaitsmisel). Tõend väljastatakse 75% koolitusel osalemisel ilma äriplaani lõpliku koostamise ja kaitsmiseta.