Tartu Rahvaülikooli esilehele

Turvaline arvuti, nutiseadme ja interneti kasutamine

Koolitus toimub:9.12.2017 L, kell 10-16Pepleri 4
Maht:6 akadeemilist tundi
Hind:69 eurot (käibemaksu ei lisandu)

Koolituse teemad:

  • Interneti ohutus, seadmete kaitsmine- Kuidas kaitsta oma seadmeid ning mõista veebi riske ja ohtusid, teada ohutus- ja turvameetmeid
  • Isikuandmete kaitsmine- Kuidas mõista ühiseid kasutustingimusi, aktiivselt kaitsta isikuandmeid, mõista teiste inimeste õigust privaatsusele, kaitsta ennast veebipettuste ja ohtude ning küberkiusamise eest
  • Tervise kaitsmine- Kuidas vältida tehnoloogiliste vahendite kasutamisega seotud terviseriske, sh ohtu füüsilisele ja vaimsele heaolule
  • Keskkonna kaitsmine- Kuidas olla teadlik IKT mõjust keskkonnale

Juhendaja

Urmas Heinaste

Urmas on kauaaegne tehnoloogia valdkonna õpetaja, töötades hetkel Tartu Tamme Gümnaasiumis. Ta on olnud nii IT-õpetaja kui kutseõpetaja, tehnoloogiahariduse spetsialist ja robootika õpetaja, digimentor ja IT-administraator.

Kogu oma tööelu on Urmas tegelenud nii laste, noorte kui täiskasvanute õpetamise ja koolitamisega andes edasi nii arvuti- kui muu tehnoloogia valdkonna teadmisi. Haridus: Tartu Riiklik Ülikool ( anorgaaniline keemia, pedagoog); Tallinna Tehnikaülikool 2012, haridusteaduste magister, tehnikaõpetaja.

Osale kursusel!