Tartu Rahvaülikooli esilehele

Keraamika baaskoolitus

Savi on tundlik, paindlik ja paljulubav materjal kunstiliseks eneseväljenduseks. Keraamikaga tegelemise eelduseks on aktiivsus, lai silmaring, teotahtelisus, käsitöömeistri eetikanõuete teadvustamine. Koolitus on suunatud neile, kes plaanivad alustada tööd keraamikat valmistava käsitöölisena. Eelnev keraamikaga tegelemise kogemus pole vajalik.
Väikeettevõtjana töö alustamiseks on soovitav läbida ettevõtluse koolitus (järgmine ettevõtluse grupp alustab 2016 aasta veebruaris).

Potikedral põhjalikum õpe SIIN

Koolitus toimub:26.10.2016-27.01.2017 teisipäev, kolmapäev, neljapäev kell 13.00-15.15 Vaksali 7
Ainemaht:90 akadeemilist tundi
Hind:1080 eurot (käibemaksu ei lisandu)

Antud kursuse puhul kehtib tulumaksusoodustus (Tulumaksuseadus § 26). Teie poolt tasutud summa esitame Maksu- ja Tolliametile, mis kantakse Teie tuludeklaratsiooni koolituskuluna.

Õppija saab baasoskused:
• käsitsi ja potikedral savi vormimine
• glasuurimine ja elektriahjuga põletuse läbiviimine
• esmane ahju hooldus

Teemad:
Teooria
• erinevad savid, glasuurid, angoobid, töövahendid, savi ja keraamikatarvikute edasimüüjad Eestis
• kõrgkuumusahju tutvustus ja võimalused
• potikedra tutvustus, töötamise põhivõtted
• tööohutus ja keskkonnahoiu nõuded
Savitombust vormimine (teooria+praktika)
• Saviklombist õõnesvormi vormimine/modelleerimine
• Modelleeritakse primitiivkeraamikat silmas pidades tarbeesemeid (kauss, kruus, kann)
• Viimistlus, poleerimine
Plaat I (teooria+praktika)
• Saviplaatidest valmistatakse tavaliselt sirgete külgede ja kandiliste nurkadega esemeid.
• Mõõtulõigatud saviplaadid ühendatakse lobri abil ning viimistletakse (karp, kaanega toos, vaas)
• Viimistlus
Plaat II (teooria+praktika)
• Saviplaatidest ümarvormide valmistamine
• Peale plaatide liitmist antakse esemele pöördaluse ja laia stekaga patsutades ümar vorm (teekann, kaanega purk)
• Viimistlus
Nerikom tehnika (teooria+praktika)
• Nerikom - Jaapani päritolu värviliste keraamiliste masside liitmise tehnika.
• 3 erinevat saviliitmist tehnikat
• Valmistatakse jalaga vaagen, vaas
• Viimistlus
Fotoprint (teooria+praktika)
• Saviplaadile kantakse fotokoopia.
• Ümarvormile kantakse fotokoopia
• Viimistlus
Tekstiil või natuurprint (teooria+praktika)
• Muster kantakse saviesemele kas tekstiiliga või naturaalsete esemetega (taimed, teokarbid jms.)
• Saviplaadi tehnikat kasutades valmistatakse nii ümarvorm kui kandiline alus
• Viimistlus
Vaagen releefdekooriga (teooria+praktika)

• Reljeefse dekooriga vaagen Ø 25 cm
• Viimistlus
Pisiplastika modelleerimine (teooria+praktika)
• Pisiskulptuuri loomine
• Viimistlus, kuivamine
Kipsvormi valmistamine (teooria+praktika)
• Kipsi kasutatakse keraamikas mitmel otstarbel. Temast võib valada plaate saviesemete kuivatamiseks, kettaid treimisalusteks ja templeid
reljeefse mustri vajutamiseks, kuid enim kasutatakse kipsi esemetest vormide võtmiseks.
1) 2-osaline lihtne kipsvorm
2) mitmeosaline keerulisem kipsvorm
Ribatehnika (teooria+praktika)
• Ribatehnika on eseme üles ehitamine saviribadega.
• Ettevalmistatud ribad liidetakse ülestikku ning vormi kontrollitakse pöördaluse ja šablooni abil
• Viimistlus
Savikedral vormimine (teooria+praktika)
Glasuurimine (teooria+praktika)

Glasuurimise tehnikad on:
• valamine eseme sisse või/ja peale
• glasuuri sisse kastmine
• pintsli, käsna või ballooniga esemele kandmine
• pritsimine pihustamine

Õppetöö kogumaht on 100 akadeemilist tundi (sh 90 tundi auditoorset ja praktilist tööd, 10 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö sisaldab järgmiseks tunniks toote idee kavandamist.

Tunnid toimuvad 30 korral (a 3 ak.tundi)

Hindamismeetodid

  • praktilised tööd
  • töövõtete demonstratsioon
  • vestlus

Õpiväljundid

Õppekava edukas lõpetanu
- tunneb erialaseid töövahendeid ja sõnavara, tooraineid, dekoreerimiseviise
- oskab kasutada üldiseid töövõtteid
- valmistab ja kaunistab iseseisvalt erinevaid keraamilisi tarbeesemeid
- teab kuidas valida tooraineid ja tarvikuid
- tunneb tööohutuse nõudeid
- on teadlik enda ja teiste tervise kaitsest ja keskkonnahoiust

Õppekeskkond: meie õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas õppetööks vajaminevad materjalid. Koolitus sisaldab programmis olevate toodete materjale ja keraamikaahju kasutamist.

Lõpetamise tingimused: koolitusel osalemine (vähemalt 90%), iseseisva töö, praktiliste tööde sooritamine, vestluse läbimine.

Väljastatav dokument: tunnistus (õpiväljundite saavutamisel ja lõpetamise tingimuste täitmisel). Tõend väljastatakse kui on osaletud vähemalt 90% koolitusel, kuid õpiväljundeid ei saavutatud või ei täidetus kõiki lõpetamise tingimusi.

Õppekava rühm: 215 Tarbekunst ja oskuskäsitöö

Koolitus on seotud kutsestandardi Keraamikaesemete valmistaja, tase 3 (kinnitatud 28.05.2013) tööosadega B.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine ja B.2.2 Saviesemete valmistamine

Osale kursusel!