Tartu Rahvaülikooli esilehele

Pildiline mõtlemine ja lihtsustamine

Koolituse eesmärk on anda ülevaade visuaalse ehk pildilise mõtlemise tagatoast ja sellest, kuidas meie aju selle abil kompleksseid ülesandeid lahendab. Õpitakse selgeks visuaalse mõtlemise nipid ja kasutamine ning terviklikuks protsessiks sidumine. Koolitus sobib absoluutselt kõigile, kel vähegi huvi struktrueerimise, joonistamise, mõttekaartide, suure pildi nägemise, lihtsustamise jne vastu. Joonistusoskus ei ole vajalik.

Koolitus toimub:30.10-6.11.2017 E kell 17.30 - 20.30Vaksali 7
Maht:8 akadeemilist tundi
Hind:94 eurot (käibemaksu ei lisandu)

Osalejad saavad praktilise tööriista selleks, et:

 • korrastada oma mõtteid ja ideid;
 • viia täide mõni suur unistus või idee;
 • teha mõjusamaid esitlusi;
 • aidata nii iseendal kui teistel näha protsesside tervikpilti;
 • lahendada keerulisi ülesandeid;
 • teha tõhusamat koostööd.

Teemad

 • Sissejuhatus visuaalse mõtlemise maailma
 • Lihtsad ja kiired joonistusvõtted
 • Oluliste küsimuste küsimine
 • Struktureeritud kuulamine
 • Põhjade ja näidiste loomine
 • Kuidas ja kus

Kasutatakse täiskasvanute koolitamiseks sobivaid aktiivõppe meetodeid, sh rollimänge, grupi arutelusid, eneseanalüüsi ülesandeid jpm. Koolitus on tempokas ja intensiivne, kõiki osalejaid kaasav. Koolitusel osalejad saavad õppematerjalid, mis sisaldavad soovitusi õpitu rakendamiseks koolituse järgselt ning soovitusi täiendava kirjanduse osas. Koolitus lõpeb konkreetse isikliku töö plaaniga, kus ja kuidas õpitut rakendada.

Juhendaja

Kati Orav

Kati on hinnatud ja kogenud graafiline lihtsustaja ja loovusepüüdja. Kati Orav: "Lapsest saadik olen armastanud õpetamist ja eestvedamist ja seetõttu ei ole imestada, et teen täna igapäevast tööd koolitaja ning protsessijuhina. Ma usun, et kui luua sobivad tingimused, esitada õigeid küsimusi ning võtta kasutusele toetavad meetodid, siis avaldub inimeste loovus ja potensiaal saata korda suuri ning tähenduslikke muutusi. Minu üheks suureks missiooniks on edendada Eestis graafilise visualiseerimise kasutamist strateegiate ning projektide läbiviimise lihtsustamiseks ja aidata inimestel taasleida julgus kritseldada. Inimeste suur rõõm ning uhkus oma esimeste visuaalide üle on mulle käimapanevaks jõuks, mida omakorda toetab veendumus, et suure pildi nägemine annab selguse ning käivitab meeskonnad tegutsema ühise eesmärgi nimel." Kati on osalenud juhtimiskonverentsidel, kirjutanud raamatuid ja teeb sel sügisel ettekande mainekal TEDx konverentsil. Tartu Rahvaülikoolis juhendaja alates 2016 aastast.

Osale kursusel!