Tartu Rahvaülikooli esilehele

Projektide algatamise, koostamise ja juhtimise põhitõed

Koolituse eesmärgiks on anda praktilisi teadmisi projektide struktuurist, eelarvest ja vormistamisest. Koolituse käigus tutvustatakse erinevaid rahastamisallikaid. Koolituse on mõeldud neile, kes tegelevad organisatsioonis planeerimise, projektide ja rahataotluste koostamisega.

Palun küsige pakkumist info@rahvaylikool.ee, 736 1540.

I päev

Projektide algatamine ja projektgrupi koostöö. Projekti seos strateegilise planeerimisega. Projekti struktuur ja eelarve

II päev

Loogilise maatriksi koostamine ja projekti vormistamine. Aruandlus. Fondide ja rahastusallikate tutvustus.

Antud kursuse puhul kehtib tulumaksusoodustus (Tulumaksuseadus § 26). Teie poolt tasutud summa esitame Maksu- ja Tolliametile, mis kantakse Teie tuludeklaratsiooni koolituskuluna.

Tagasiside

Koolitus oli asjalik, innustav, väga informatiivne. Koolitaja on suure praktikaga suurepärane professionaal. Koolitus andis julguse ja kindlustunde oma projektiga alustamiseks (Renita Metsalu).

Väga asjakohane, koolitaja käib ajaga kaasas. Algajale hea stardipakk (Helina, õpetaja).