Tartu Rahvaülikooli esilehele

Projektide algatamise, koostamise ja juhtimise põhitõed ja praktika

Koolituse eesmärgiks on anda praktilisi teadmisi projektide struktuurist, eelarvest ja vormistamisest. Koolituse käigus tutvustatakse fonde ja rahastamisallikaid.
Koolituse on mõeldud neile, kes tegelevad organisatsioonis planeerimise, projektide ja rahataotluste koostamisega.

Palun küsige pakkumist info@rahvaylikool.ee, 736 1540.

Antud kursuse puhul kehtib tulumaksusoodustus (Tulumaksuseadus § 26). Teie poolt tasutud summa esitame Maksu- ja Tolliametile, mis kantakse Teie tuludeklaratsiooni koolituskuluna.

Koolituse sisu

I päev - Projektide algatamine ja projektgrupi koostöö.
Projekti seos strateegilise planeerimisega. Projekti struktuur ja eelarve
II päev - Loogilise maatriksi koostamine ja projekti vormistamine.
Aruandlus. Fondide ja rahastusallikate tutvustus.

Õpiväljundid
Edukas koolituse läbija
- Määratleb lähtuvalt ühenduse strateegiast projekti probleeme ning eesmärke ning analüüsib projekti ideed
- Teab kuidas planeerida projekti tegevusi ja ressursse
- Tunneb projekti sisulise kirjelduse ja eelarve koostamise aluseid
- Teab kuidas planeerida projektgrupi tööd
- Oskab valida projekti eesmärkidest lähtuvalt sobivaid rahastusallikaid
- Tunneb projekti edukuse hindamise, projekti käigu ja tulemuste dokumenteerimise ja aruandluse aluseid.

Päevakava 1.päev
10.00- 11.30 I osa
11.30- 11.45 paus
11.45- 13.15 II osa
13.15- 14.00 lõuna
14.00- 15.30 III osa
15.30- 15.45 paus
15.45- 17.00 IV osa

2.päev
9.30- 11.00 I osa
11.00- 11.15 paus
11.15- 12.45 II osa
12.45- 13.30 lõuna
13.30- 15.00 III osa
15.00- 15.15 paus
15.15- 17.00 IV osa

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Lähema info koolituskaardi kohta leiate töötukassa kodulehel.

Õppekeskkond: Meie õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad vahendid.

Koolituse alustamise tingimused: keskharidus või kutsekeskharidus

Lõpetamise tingimused: koolitusel osalemine, ülesannete sooritamine

Väljastatav dokument (soovi korral): tunnistus (õpiväljundite saavutamisel) või tõend

Õppe kogumaht on 16 tundi, sisaldab auditoorset ja praktilist tööd, iseseisvat tööd ei ole.

Õppekavarühm: 345 Juhtimine ja haldus

Koolitus on seotud kutsestandardi projektijuhi assistent, tase 5 (kinnitatud 22.05.2013) tööosadega A.2.1, A.2.2, A.2.4.

Tagasiside eelmiselt kursuselt:

Koolitus oli asjalik, innustav, väga informatiivne. Koolitaja on suure praktikaga suurepärane professionaal. Koolitus andis julguse ja kindlustunde oma projektiga alustamiseks (Renita Metsalu).
Väga asjakohane, koolitaja käib ajaga kaasas. Algajale hea stardipakk (Helina, õpetaja).