Tartu Rahvaülikooli esilehele

Projektipõhiselt ideest eesmärgini - projektijuhi baaskoolitus

Koolitus on mõeldud neile, kes tegelevad organisatsioonis projektitaotluste koostamise ja projektide elluviimisega. Koolituse eesmärgiks on anda praktilisi teadmisi projektijuhtimisest alates projektide planeerimisest kuni eduka elluviimiseni.

Koolitus toimub:8-29.03.2017 K, Kell 10.00-15.30Vaksali 7
Maht:18 akadeemilist tundi
Hind:155 eurot (käibemaksu ei lisandu)

Sisu:

  • Projekti ja projektijuhtimise olemus.
  • Projektide rahastamisallikad Eestis ja Euroopa Liidus.
  • Projektide algatamine, probleemide määratlemine.
  • Projekti faasid: projekti planeerimine ja taotluse koostamine, otsus projekti läbiviimise kohta, projekti läbiviimine, projekti lõpetamine ja järeltegevused.
  • Projekti riskide hindamine.
  • Projekti tegevuste ja ressursside kavandamine. Prioriteetide määratlemine. Projekti jaotamine alamprojektideks. Eelarve koostamine.
  • Projekti teostamine: tegevuste organiseerimine ja kontrollimine, eelarve jälgimine, muudatused projekti käigus.
  • Projekti tulemuslikkuse analüüs. Jätkusuutlikkus.

Juhendajad

Ena Drenkhan

Tartu Rahvaülikooli projektijuht, täiskasvanute koolitaja (7. taseme kutsetunnistus) ja väikeettevõtja, kes on tegev projektide ja äriplaanide koostamisega üle 10 aasta. Haridus: bakalaureusekraad ökonoomika ja ettevõtluse erialal (Eesti Maaülikool) ning magistrikraad hariduskorralduses (Tartu Ülikool).

Piia Pääso

Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskuse juhataja, koolitaja, konsultant ja ka ise väikeettevõtja, kes on tegev projektide ja äriplaanide koostamisega üle 10 aasta. Majandusalane kõrgharidus (Tartu Ülikool, ärijuhtimine).

Osale kursusel!