Pere ja lapsed

Meie koolitused on mõeldud kõigile, kes tegelevad lastega - lastevanematele, lapsehoidjatele, lasteaia õpetajatele ja abiõpetajatele, huvijuhtidele jt.

Draamaõpetus - mänguline aktiivsus õpetamises

Draamaõpetus on mänguline tegevusprotsess ning on võrreldes akadeemilise õppega (tavaõpe) atraktiivne, tugeva energialaenguga, vabastav ja emotsioone puudutav. Draamaõpetuse kaudu on õppimine meeldiv, isegi lapsele vastumeelsetes ja raskena tunduvates teemades, sest loominguliste tegevuste kaudu on lapse teadlik meel suunatud mujale, stimuleerides alateadlikku õppimist. Kolmepäevasel koolitusel räägib Margus Abel draamaõpetusest ja selle rakendamisest õpetamis- ja kasvatustegevuses. Koolitus on mõeldud lasteaia õpetajatele, õpetajatele, huvijuhtidele, noorsootöötajatele, lastevanematele ja teisele lastega tegelejatele.

KOOLIVAHEAEG Õpi selgeks 10 väga hea, lihtsa ja vajaliku sõlme tegemine

Sõlmed on kasutuses olnud inimkonna algusest alates. Läbi aegade on leiutatud tuhandeid sõlmi ja uusi sõlmi lisandub pidevalt. Eriliselt tähtis on sõlmi tunda merel ja mägedes. Siiski ka igapäevane elu saab palju lihtsamaks kui tunda mõnda sõlme. Sõlmede tundmine võib aidata päästa teise inimese aga ka enda elu.

Laps ja taskuraha

Kui lapsele on määratud taskuraha, siis vanemal on ootused, et laps kasutab raha mõistlikult. Kuidas aga õpetada lapsele rahaga ümberkäimist? Milline on mõistlik taskuraha süsteem? Koolitusel antakse nõu taskurahasüsteemi teemadel ja tutvustatakse võimalusi lapse tuleviku finantsiliseks kindlustamiseks.

Mida teha kui laps valetab!

Kui laps varastab või valetab on selliste tegude mõistmine raske nii lapsevanemale, kui ka lapsele endale. Et tekkinud olukordi lahendada tuleks leida põhjused ja püüda neid rahulikult lahendada.

Piiride ja reeglite seadmine lastekasvatuses

Piiridel ja reeglitel on lapse kasvatamisel oluline osa. Mõistlikult seatud piirid ja reeglid toetavad last tema arengus ja annavad lapsele kindlustunde ning teadmise, mis on lubatud ja mis mitte.

Toit lapse käitumise mõjutajana

Teame, et tervislik toitumine on oluline igas eaperioodis, eriti lastele. Seda ikka selleks, et nad oleksid terved ja tugevad. Vähem aga teame seda, et toitumine võib mõjutada ka meie käitumist. Koolitusel vaatame lähemalt kuidas on toitumine ja käitumine omavahel seotud.

Vanavanemate roll noore pere elus: projekt 60 +

Tänapäeval on vanavanemate kuvand sootuks teine kui see oli paarkümmend aastat tagasi. Koolitusel räägitakse tänapäeva vanavanemate rollist noore pere elus ja laste kasvatamisel.