Eesti keel

Eesti keel tasemetele A1.1, A1.2 ja A2 inglise keele baasil. The Estonian language course at A1.1, A1.2 and A2 level( based on English). Eesti keel A1, A2 ja B1 tasemele vene keele baasil.

Estonian (based on English)

Eesti keele kursus A1.1 tasemele inglise keele baasil. Eesti keele kursus A1.2 tasemele inglise keele baasil. Estonian for A1.1 and A1.2 levels based on English.

Projekt AMIF2016-3 „Eesti keele õpe rahvusvahelise kaitse saajatele“

Eesti keele algkursus, mille käigus arendatakse A1 – A2 tasemel oskusi seitsmes teemavaldkonnas. Kursus toimus projekti AMIF2016-3 tegevusena, mida rahastasid Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ja EV Siseministeerium.